Realizacja projektu pn. „Maseczki ochronne dla mieszkańców gminy Tuczno”

 

1

 

 

 

 

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Tucznie wraz z zaangażowaną grupą nieformalną realizuje w okresie od 01.05.2020 r. do 31.07.2020 r. projekt pn.: „Maseczki ochronne dla mieszkańców gminy Tuczno”  w ramach otrzymanego dofinansowania „Mikrodotacje, lokalne przedsięwzięcia FIO w województwie zachodniopomorskim 2020”, współfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.

 

W ramach realizacji poszczególnych działań projektu serdecznie zapraszamy wszystkie chętne osoby do udziału w planowanym przedsięwzięciu. Chętne osoby będą zaangażowane w formie wolontariatu do wykonywania wszystkich czynności związanych z szyciem maseczek ochronnych dla mieszkańców gminy Tuczno – od dokonania pomiarów materiałów poprzez wycinanie, kończąc na szyciu. Mile widziane osoby z doświadczeniem i umiejętnościami w obsłudze maszyny oraz chcące udostępnić swoje maszyny do szycia.

 

Spotkanie organizacyjne odbędzie się w dniu 12.05.2020 r. o godzinie 17.00 w remizie przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tucznie. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących projektu, szycia maseczek oraz rozpowszechnieniem już uszytych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 504 162 169.

 

2

 

 

 

 

 

 

mikro

ZAPYTANIE OFERTOWE – OGŁOSZENIE W PRASIE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU KSOW

ksow logo

Wałcz, dnia 02.09.2019 r.

Stowarzyszenie Lider Wałecki

Ul. Dąbrowskiego 6

78-600 Wałcz

NIP 765 166 90 21

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Stowarzyszenie Lider Wałecki będzie realizować projekt pn. „Lokalny Festiwal Potraw Tradycyjnych” na terenie gminy Tuczno w okresie od 01.06.2019 r. do 31.10.2019 r. w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2018 – 2019.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Stowarzyszenie Lider Wałecki zwraca się z uprzejmą prośbą o umieszczenie w prasie informacji o projekcie pn: „ Lokalny Festiwal Potraw Tradycyjnych”

 

Liczba wymaganych ogłoszeń – min. 1 ogłoszenie

 

KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

Jedynym kryterium oceny ofert jest: Cena – stawka za ogłoszenie (wartość brutto). W załączeniu do niniejszego pisma znajduje się projekt odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Formularz należy wypełnić oraz dostarczyć do Biura Stowarzyszenia Lider Wałecki, ul. Dąbrowskiego 6, 78-600 Wałcz do dnia 10.09.2019 r.

 

Poniżej wzór formularza ofertowego

 

formularz ofertowy ogłoszenie w prasie

ZAPYTANIE OFERTOWE – PRZYGOTOWANIE PLAKATÓW I BANERA W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU KSOW

ksow logo

 

Wałcz, dnia 19.08.2019 r.

Stowarzyszenie Lider Wałecki

Ul. Dąbrowskiego 6

78-600 Wałcz

NIP 765 166 90 21

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Stowarzyszenie Lider Wałecki będzie realizować projekt pn. „Lokalny Festiwal Potraw Tradycyjnych” na terenie gminy Tuczno w okresie od 01.06.2019 r. do 31.10.2019 r. w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2018 – 2019.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Stowarzyszenie Lider Wałecki zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie projektu plakatu w ilości oraz projekt i przygotowanie baneru tematyce projektu  pn: „ Lokalny Festiwal Potraw Tradycyjnych”

 

Liczba wymaganych plakatów  – 50szt

Liczba wymaganych banerów  – 1 szt

 

KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

Jedynym kryterium oceny ofert jest: Cena – stawka za zł/szt  (wartość brutto). W załączeniu do niniejszego pisma znajduje się projekt odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Formularz należy wypełnić oraz dostarczyć do Biura Stowarzyszenia Lider Wałecki, ul. Dąbrowskiego 6, 78-600 Wałcz, do dnia 28.08.2019 r.

 

Poniżej wzór formularza ofertowego

 

formularz ofertowy plakaty i baner

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”

http://e-szczuczyn.pl/wp-content/uploads/2016/07/nek.jpg

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci

pani Jadwigi Matysek – wieloletniego członka Lidera Wałeckiego

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się  w dniu 17.07.2019 r. o godzinie 14.30 w kościele pw. św. Antoniego w Wałczu. Pogrzeb odbędzie się o godzinie 15.30 na Cmentarzu Komunalnym na Chrząstkowe

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci…

Lokalny Festiwal Potraw Tradycyjnych – realizacja projektu w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

ksow logo

 

Stowarzyszenie Lider Wałecki informuje, że w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 będzie realizować w okresie od 01.06.2019 do 31.10.2019 r. następującą operacje:

 

Lokalny Festiwal Potraw Tradycyjnych

 

 

Celem projektu jest:

  • Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich wpływających na promocję zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
  • Zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie możliwości umieszczania produktów tradycyjnych na liście produktów tradycyjnych oraz poszerzenie wiedzy historycznej z tego zakresu, a w konsekwencji zaprezentowanie swoich możliwości podczas Lokalnego Festiwalu Potraw Tradycyjnych. Ponadto mamy na celu zwiększenie udziału zaangażowania KGW w działania na rzecz lokalnej społeczności, zamieszkujących powiat wałecki w okresie realizacji przedsięwzięcia ale także po zakończeniu projektu.
  • Celem szczegółowym operacji jest cykl 8 spotkań Kół Gospodyń Wiejskich z etnografem oraz cykl 8 spotkań podczas których KGW dowiedzą się o możliwości rejestracji produktów tradycyjnych. W kolejnym etapie odbędzie się 8 spotkań warsztatów kulinarnych podczas których KGW będą mogły wstępnie ustalić i przygotować potrawy, które będą prezentowane podczas konkursu na Lokalnym Festiwalu Potraw Tradycyjnych.
  • Uczestnicy programu poznają szereg możliwości związanych z produktami tradycyjnymi związanymi z udziałem zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz aktywizacji mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich.
  • W programie warsztatów przewidziano spotkania z etnografem/pracownikiem muzeum, z osobą prowadzącą spotkania z zakresu rejestracji produktu tradycyjnego  oraz osobą prowadzącą warsztaty kulinarne. Kontakt członków KGW ze specjalistami w tej dziedzinie może wpłynąć przede wszystkim na pobudzenie wśród nich impulsu do działania na rzecz rozwoju własnego oraz KGW.
  • Program warsztatów został tak skonstruowany, aby pokazać uczestnikom kompletność podejmowania działań, wpływ na rozwój społeczno – gospodarczy, aktywizację mieszkańców wsi (w tym przede wszystkim członków KGW) oraz promocję i rozwój obszarów wiejskich.

 

Operacja w ramach Schematu II Pomocy Technicznej  Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ma pozytywny wpływ na stan wdrożenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
Projekt dotyczy Konkursu nr 3/2019 partnerów KSOW na wybór operacji, które będą realizowane w 2019 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018–2019. Operacja przyczynia się również do uwidocznienia roli Wspólnoty we współfinansowaniu rozwoju obszarów wiejskich  oraz buduje i utrzymuje wysoką rozpoznawalności EFRROW i PROW 2014-2020 na tle innych programów oraz funduszy europejskich.

 

Wyżej wymieniona operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

« Starsze posty