Zapytanie ofertowe na wycenę druku katalogu dobrych praktyk

Wałcz, dnia 20.04.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wycenę druku katalogu dobrych praktyk

Stowarzyszenie Lider Wałecki zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę druku katalogu dobrych praktyk LGD Lider Wałecki podsumowujących zrealizowane projekty w ramach PROW 2007-2013.

Przedmiot zamówienia:

- druk katalogu dobrych praktyk LGD Lider Wałecki w formacie A5, 52 strony, kreda mat, papier okładka 250g mat, papier środek 130 g, kolor 4+4, uszlachetniony papier dyspersyjny, ilość 4000 szt.

Kryterium wyboru ceny:

Jedynym kryterium oceny ofert jest: Cena (wartość brutto). W załączeniu do niniejszego pisma znajduje się projekt odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Formularz należy wypełnić oraz dostarczyć do Biura Stowarzyszenia Lider Wałecki, ul. Dąbrowskiego 6, 78-600 Wałcz. Oferty należy składać do dnia 24.04.2015 r.

formularz ofertowy – katalog druk

pasek edu