LGD „Lider Wałecki” ogłasza nabór na wyjazd studyjny

LGD „Lider Wałecki” ogłasza nabór na wyjazd studyjny na obszarze funkcjonowania LGD Krzemienny Krąg w dniach 28 – 30.05.2015 r. dla 50 osób z terenu działania LGD Lider Wałecki.

Moduł wyjazdowy ma na celu pokazanie dobrych praktyk i działań, które są realizowane na terenie LGD. Wyjazd i spotkania mają na celu przedstawić zrealizowane projekty, pokazanie umiejętności pozyskiwania zasobów w swoim środowisku. Pozwolą na porównanie zdolności oceny skuteczności swoich działań w porównaniu z działaniami innych. Dobre praktyki – wizyty w środowiskach o podobnej wielkości, w których liderzy, animatorzy i instytucje pracują na rzecz rozwoju  LGD.  Zgłoszenia należy kierować osobiście, telefonicznie do biura LGD „Wałecki”  (67 258 02 41 ) lub pocztą elektroniczną: biuro@liderwalecki.pl do dnia 20 maja 2015r.  W przypadku rezygnacji z wyjazdu po określonym terminie, zakwalifikowany uczestnik zostanie obciążony poniesionymi przez organizatora kosztami, jeśli miejsce pozostanie niewykorzystane. Rekrutacja trwa do wyczerpania wolnych miejsc.

pasek edu