Nabór uczestników do projektu „Dziś w cenie doświadczenie – aktywny senior”

Stowarzyszenie Lider Wałecki ogłasza nabór na uczestników do II edycji projektu „Dziś w cenie doświadczenie – aktywny senior” finansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej osób Starszych. Warunkiem koniecznym spełniającym wymogi projektowe jest przeznaczenie działań dla uczestników w wieku powyżej 60 roku życia. W ramach projektu przewidujemy m.in.:

- zajęcia sportowe m.in. cykl spacerów Nordic Walking,

- zajęcia edukacyjne m.in. zajęcia z języka angielskiego i informatyki,

- warsztaty rękodzielnicze m.in. warsztaty ceramiczne, warsztaty Decoupage, filcowanie, malowanie na szkle,

- zajęcia taneczne,

- zajęcia kulinarne, w tym dekoracja potraw,

- wyjazdy do kin, teatrów, itp.

- pod koniec realizacji projektu wycieczka 2- dniowa


Wszystkie osoby chętne, spełniające kryterium wiekowe proszeni są o zgłoszenie się wraz z podaniem numeru PESEL do poniższych osób w danej miejscowości:

- Dębołęka – Bogusława Wojdyła

- Dobino – Sylwia Jęcz

- Dzikowo – Maria Wójcik

- Golce – Anna Śniecikowska

- Gostomia – Zenona Pel

- Górnica – Grażyna Gawin

- Chwiram – Sylwia Walczak

- Karsibór – Edyta Rosła

- Kłębowiec – Aldona Piaskowska

- Lubno – Mariola Michorek

- Różewo - Anna Owczarek

- Rudki – Wiesława Szałowińska

- Strączno – Barbara Maraszek

- Szwecja – Jadwiga Naranowicz

- Witankowo – Monika Szafrańska

- Wałcz Drugi – Jadwiga Matysek

Jeśli są osoby chętne z innych miejscowości i wyrażają chęć wzięcia udziału w projekcie, mogą zgłaszać swój udział do pobliskich miejscowości, w których realizowany będzie projekt. Lokalni koordynatorzy zobowiązani są dostarczyć listy chętnych osób na specjalnych listach rekrutacyjnych uczestników do dnia 30.08.2013 do biura Stowarzyszenia Lider Wałecki. Niedostarczenie list w wyżej wymienionym terminie oznacza brak udziału danej miejscowości w projekcie.