Ogłoszenie o naborze

Fundacja „Lider Wałecki” ogłasza nabór kadry pedagogicznej do Niepublicznych Szkół Podstawowych w Szwecji i Witankowie.  Dokumenty zgłoszeniowe można składać do 31. lipca 2013 roku w Biurze Fundacji „Lider Wałecki” ul.Dąbrowskiego 6, 78-600 Wałcz.   Zgłoszenie powinno zawierać CV, podanie, udokumentowanie wykształcenia zawodowego i pedagogicznego.