Miody wałeckie na liście produktów tradycyjnych

Miody wałeckie na liście produktów tradycyjnych

W dniu 22 lutego 2013 r. kolejne dwa produkty z Województwa Zachodniopomorskiego zostały wpisane na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do których zaliczamy miody wałeckie i akacjowy miód cedyński.

Wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego przez Rejonowe Koło Pszczelarzy w Wałczu.

Początki pszczelarstwa i wytwarzania Miodów Wałeckich  na Ziemi Wałeckiej sięgają czasów przedwojennych, kiedy miody wytwarzali Niemcy zamieszkujący tereny powiatu wałeckiego. Osadnicy polscy, którzy zjawili się po wojnie na tych ziemiach, zastali poniemieckie ule. Szybko zaczęli rozstawiać także swoje pasieki i wytwarzać miody. W pierwszej połowie lat 70. w powiecie naliczono 262 pasieki. Do związku pszczelarzy należało wtedy 155 osób, mających łącznie ponad 3,1 tys. uli.

 

Miody wałeckie w 2011 roku otrzymały wyróżnienie w konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów w kategorii produkty i przetwory pochodzenia zwierzęcego, podkategoria miody za walory smakowe i zdrowotne. Jak podkreślają sami wytwórcy: „Wałecki miód – to skarb, który mamy w zasięgu naszej ręki.”

Aby produkt uzyskał status regionalny, musi spełniać wiele warunków, m.in. powstawać z wykorzystaniem tradycyjnych metod, które są używane od co najmniej 25 lat.

Wnioski o wpisanie na listę produktów tradycyjnych kierowane są do marszałków województw, którzy wysyłają je do ministra rolnictwa. Resort decyduje o wpisaniu na listę.

Na liście produktów regionalnych z woj. zachodniopomorskiego, obok wpisanych ostatnio miodów wałeckich i miodu cedyńskiego, jest także m.in. chleb wiejski wojenny, paprykarz szczeciński, jeziorowy ogórek kiszony, kiszka szwedzka czy miody przelewickie.

Obecnie na liście znajduje się już 18 produktów tradycyjnych z Województwa Zachodniopomorskiego.