ZAPYTANIE CENOWE – dostawa tonerów do drukarek i kserokopiarek

Wałcz, dnia 13.02.2013r.

Zamówienie będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej

Narodowa Strategia Spójności. Kapitał Ludzki. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Projekt: Nasza szansa na sukces

ZAPYTANIE CENOWE

1.  Zamawiający: Stowarzyszenie Lider Wałecki

zaprasza do złożenia ofert na:

  1. Przedmiot zamówienia: dostawa tonerów do drukarek i kserokopiarek
  2. Termin realizacji zamówienia: do 14 dni od podpisania umowy
  3. Okres gwarancji: 12 miesięcy od dostarczenia przedmiotu zamówienia
  4. Miejsce i termin złożenia oferty: Biuro Stowarzyszenia Lider Wałecki ul. Dąbrowskiego 6 78-600 Wałcz do dnia 20.02.2013r. do godziny 10:00
  5. Termin otwarcia ofert: 20.02.2013r. godzina 10:45.
  6. Warunki płatności: Po wykonaniu zamówienia w terminie do 14 dni od złożenia faktury
  7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Hanna Szynkaruk tel. 518 400 742 e-mail: hanna-szynkaruk@wp.pl
  8. Kryterium oceny ofert: cena 100%

 

  1. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

Zamawiający prosi aby koperty były opisane w następujący sposób: zapytanie cenowe dostawa tonerów do drukarek i kserokopiarek.

Mogą być zaproponowane zamienniki.

Lp.

Nazwa

ilość

Cena jednostkowa brutto

Wartość

1

Drukarka laserowa SAMSUNG ML 2571

1 szt.

 

 

2

Drukarka Lexmark X342n

1szt.

 

 

3

Drukarka laserowa SAMSUNG ML 2240

1 szt.

 

 

4

Drukarka atramentowa CANON MP 510 (5PGBK, 8C, 8M, 8Y)

1 komplet

 

 

5

Drukarka atramentowa HPDJ F2280 (czarny nr 21 i  kolorowy nr 22)

1 komplet

 

 

6

Kserokopiarka MITA KM1525

1 szt.

 

 

7

Kserokopiarka TOSHIBA e- STUDIO 166

1 szt.

 

 

8

Kserokopiarka SHARP AR -5012

1 szt.