,,ZYSK Z DOJRZAŁOŚCI – WSPARCIE DLA OSÓB PLANUJĄCYCH ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ”

 

 

,,ZYSK Z DOJRZAŁOŚCI – WSPARCIE DLA OSÓB PLANUJĄCYCH ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ”

Informujemy, że od 01.10.2012 r. firma 4C Centrum Ekonomii Społecznej Krzysztof Musiatowicz rozpoczęła realizację projektu pt. ,,ZYSK Z DOJRZAŁOŚCI – wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

GRUPA DOCELOWA

Projekt skierowany jest do osób BEZROBOTNYCH zamierzających rozpocząd prowadzenie działalności gospodarczej z wyłączeniem osób zarejestrowanych w EDG, KRS, CEiIoDG lub prowadzących działalnośd na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy poprzedzających dzieo przystąpienia do projektu.
Osoby bezrobotne powinny spełniad następujące kryteria dostępu:

 miejsce zamieszkania na terenie powiatu: choszczeoskiego, gryfickiego, gryfioskiego, kamieoskiego, pyrzyckiego, stargardzkiego, łobeskiego, białogardzkiego, drawskiego, koszalioskiego, sławieoskiego, szczecineckiego, sławieoskiego, świdwioskiego, wałeckiego;
 deklaracja założenia firmy na terenie województwa zachodniopomorskiego;
 wiek powyżej 50. roku życia.

RODZAJ OFEROWANEGO WSPARCIA

W ramach realizowanego projektu uczestnicy będą mogli otrzymad następujący rodzaj/rodzaje wsparcia:
 szkolenia i doradztwo podstawowe z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej;
 jednorazowe dotacja w wysokości nie więcej niż 25 tys. zł/os.;
 wsparcie pomostowe podstawowe przez 6 miesięcy w wysokości do 800 zł/miesiąc;
 wsparcie pomostowe przedłużone przez kolejne 6 mies. w wysokości do 800 zł/miesiąc;
 doradztwo specjalistyczne z zakresu efektywnego wykorzystania przyznanej dotacji.

REKRUTACJA DO PROJEKTU

I nabór formularzy: 19.11.2012 r. – 30.11.2012 r.
II nabór formularzy: 03.12.2012 r. – 14.12.2012 r.
Formularz rekrutacyjny dostępny jest na stronie internetowej projektu:
www.zysk.4c.szczecin.pl

4C Centrum Ekonomii Społecznej Krzysztof Musiatowicz
ul. Janosika 8, pok. 119
71-424 Szczecin
tel.: 91 881 2572
e-mail: zysk@4c.szczecin.pl