Konkurs fotograficzny pt. „Obrazy wsi”

Stowarzyszenie Lider Wałecki zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Obrazy wsi”. Celem konkursu jest ukazanie piękna i różnorodności wsi. Konkurs adresowany jest do mieszkańców obszarów wiejskich. Udział w nim wziąć mogą zarówno profesjonaliści jak i amatorzy, którzy są mieszkańcami Gminy Wałcz. Zdjęcia mogą prezentować współczesne życie na wsi, społeczność wiejską, przyjaciół, rodzinę, środowisko pracy, jak również naturalne piękno krajobrazu wsi. Zdjęcia powinny mieć  rozmiar maksymalnie 10 MB, fotografie można przesyłać  najpóźniej do 15.11.2012 r. na adres lider@poczta.vel.pl .Najciekawsze zdjęcia w poszczególnych kategoriach będą wykorzystane do wydania albumu ukazującego piękno naszych wsi. W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej: lider@poczta.vel.pl