Monthly Archives: Czerwiec 2013

KURS RATOWNIKA WODNEGO „Najtrudniejszy pierwszy skok – młodszy ratownik wodny”

 

Stowarzyszenie „Lider Wałecki” ogłasza nabór uczestników do projektu „Najtrudniejszy pierwszy skok – młodszy ratownik wodny”, który realizowany będzie od lipca do grudnia 2013 r.
Uczestnikami projektu mogą zostać uczniowie w wieku od 18 do 25 lat zamieszkujący teren Gminy Wiejskiej Wałcz posiadający dobrą umiejętność pływania. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i ma na celu poprawę bezpieczeństwa nad wodą.

Chętnych do udziału w projekcie prosimy o składanie w biurze Stowarzyszenia Lider Wałecki wypełnionych i podpisanych formularzy rekrutacyjnych, które można pobrać ze strony www.liderwalecki.vel.pl zakładka Kurs Ratownika Wodnego . Liczba miejsc ograniczona.

Ostateczny termin naborów mija z dniem 8 lipca 2013 r. Informacje dotyczące naborów udzielane są w Biurze Stowarzyszenia „Lider Wałecki”. Pytania można kierować na adres email: lider@poczta.vel.pl lub telefonicznie:(067) 258 02 41 wew. 41.

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY


„Wiejska Polska” 2013 czyli sołtysi o Polsce

Ponad 800 osób wzięło udział w konferencji Wiejska Polska (25-26 maja 2013 r.) zorganizowanej przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów w ramach Planu Działania Sekretariatu Centralnego KSOW. Po raz pierwszy debatowano w dwóch miejscach w Koninie oraz w Licheniu. Po raz pierwszy konferencja Wiejska Polska odbyła się dwa lata temu. Tegoroczne spotkanie zakończyło się przyjęciem deklaracji dotyczącej przyszłości polskiej wsi. Tematy deklaracji dotyczyły: współrządzenia, inteligentnego rozwoju, energii, świadomości.

Zebranych gości przywitał senator Ireneusz Niewiarowski, prezes KSS. Pierwszy dzień konferencji rozpoczęła Wspólna Polityka Rolna na lata 2014-2020 omówiona przez Zofię Szalczyk – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dyskutowano również nad podejściem Leader w okresie 2014-2020, rozwojem lokalnym kierowanym przez społeczność w różnych funduszach UE. Zdaniem Urszuli Budzich-Szukały z FARNET podejście Leader uważane jest za bardzo skuteczne w rozwoju obszarów wiejskich – bardziej niż typowe działania zarządzane centralnie lub regionalnie. O przebiegu prac nad CLLD w województwie kujawsko-pomorskim opowiedziała Małgorzata Wiśniewska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa. Od stycznia 2013 roku rozpoczęto prace nad przygotowaniem wdrożenia instrumentu w województwie, w które zaangażowani są przedstawiciele środowisk lokalnych ze Stowarzyszenia „Partnerstwo Dla Krajny i Pałuk” oraz Lokalnej Grupy Rybackiej „Rybak”, a także pracownicy Urzędu Marszałkowskiego. Celem prac zespołu było określenie instrumentów wsparcia na podstawie wypracowanych przez środowiska lokalne pilotażowych lokalnych strategii rozwoju. Z kolei Janusz Bartczak, prezes Polskiej Sieci Lokalnych Grup Działania omawiając Leadera w latach 2014-2020 wymienił główne zmiany.

Podczas konferencji odbyło się pierwsze również wyjazdowe Forum Debaty Publicznej organizowanej przez Kancelarię Prezydenta RP. Tę część spotkania poprowadził Andrzej Hałasiewicz, a tematy dotyczyły m.in funduszu sołeckiego, odnowy wsi, aktywizacji społeczności lokalnych na terenach popegeerowskich. Prof. Jan Popczyk z Politechniki Śląskiej omówił energetykę prosumencką (dla pokolenia internetowego, społeczeństwa wiedzy). Dzień zakończyła prezentacja dobrych praktyk.


Forum Debaty Publicznej jest formą konsultacji społecznych Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Zadaniem forum jest wypracowanie propozycji konkretnych zmian legislacyjnych w istotnych dla kraju kwestiach, które doprowadzą do modernizacji Polski.

Pierwszego dnia konferencji oprócz udziału w debacie uczestnicy mogli zwiedzić – stoiska wystawiennicze przedstawicieli sołectw, lokalnych grup działania oraz lokalnych stowarzyszeń, którzy zaprezentowali elementy tradycji pielęgnowanych w swoich miejscowościach; wystawę prezentującą przykłady dobrych praktyk realizacji funduszu sołeckiego; a także zobaczyć występ zespołu ludowego Lubonianki, który zaprezentował utwory muzyki regionalnej oraz własne.

Drugiego dnia konferencji odbył się finał konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. Konkurs skierowany był do sołectw z terenu województwa opolskiego i wielkopolskiego.

Celem konkursu jest promowanie najlepszych i najciekawszych projektów finansowanych ze środków funduszu sołeckiego, wymiana informacji i promocja możliwości, jakie stworzyła ustawa o funduszu sołeckim, promocja najbardziej aktywnych mieszkańców terenów wiejskich, którzy pracują na rzecz lokalnej społeczności oraz podniesienie świadomości i aktywizacja wiejskiej społeczności. Konkurs był zrealizowany w dwóch kategoriach: najciekawszy projekt sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego oraz najaktywniejszy mieszkaniec wsi. W terenu województwa wielkopolskiego zgłoszono 54 wnioski, a z terenu woj. opolskiego 27.

Pierwsze miejsce z terenu województwa wielkopolskiego zdobyło sołectwo Krzykosy gm. Kłodawa, drugie sołectwo Głogowa gm. Kłodawa, a trzecie sołectwo Linie gm. Lwówek. Natomiast kategorię najaktywniejszy mieszkaniec wsi wygrała Beata Tomczak z sołectwa Świątniki gm. Mosina oraz Ryszard Kluj sołectwo Grójec Mały gm. Siedlec. Trzecie miejsce zdobył Jan Cicharski z Chlebowa gm. Miłosław. Przyznano również wyróżnienia dla sołectwa Roszkowo gm. Miejska Górka, Mochy gm. Przemęt oraz Świątniki gm. Mosina.

Natomiast z województwa opolskiego trzecie miejsca zdobyło sołectwo Ściborowice gm. Krapkowice, drugie – sołectwo Lasowice Wielkie gm. Lasowice Wielkie, a pierwsze sołectwo Chróścina gm. Dąbrowa. W kategorii najaktywniejszy mieszkaniec wsi wygrał Zbigniew Kawa z sołectwa Kamień Śląski gm. Gogolin, drugie miejsce przypadło Elżbiecie Felusiak z sołectwa Lasowice Wielkie gm. Lasowice Wielkie, a trzecie – Janowi Kunertowi z sołectwa Walce gm. Walce.

 

Autor: Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Festiwal Potraw Tradycyjnych Nakielno 22.06.2013 START GODZINA 14:00

W sobotę 22 czerwca 2013 o godzinie 14:00 w Nakielnie odbędą się pokazy kulinarne i degustacje potraw organizowane przez Fundację Lider Wałecki oraz „Regaty o Puchar AKŻ’90″. Festiwal Potraw Tradycyjnych ma za zadanie poznanie produktów żywnościowych, potraw i napojów osadzonych głęboko w naszej tradycji i od lat wytwarzanych w domach, tymi samymi metodami i według tych samych receptur.


Festiwal skupia się na promowaniu tradycyjnej żywności wysokiej jakości charakterystycznej dla Polskiej wsi. W festiwalu uczestniczyć będą Koła Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu wałeckiego, które posiadają doświadczenie w przeprowadzaniu i uczestniczeniu w tego rodzaju imprezach na skalę powiatu, województwa i kraju. Festiwal Potraw Tradycyjnych jest imprezą cykliczną, która organizowana jest 2 razy w roku. Głównym celem przedsięwzięcia jest znalezienie i zachowanie regionalnych specjałów, zanim odejdą w zapomnienie, wyparte przez „szybką” przemysłową żywność.

Uczestnicy festiwalu będą mieli możliwość degustacji tradycyjnych lokalnych przysmaków serwowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich. Podczas festiwalu przewidziano wiele atrakcji oraz konkursów, będzie to również doskonała okazja do ponownego spotkania się i wymiany doświadczeń.


Konkurs fotograficzny pn. „W Ryczącej Perspektywie”.

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego we współpracy z Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zapraszają do wzięcia udziału w konkursie pn. „W Ryczącej Perspektywie”.

Celem konkursu jest edukacja młodzieży skierowana na tradycję i dziedzictwo kulturowe oraz propagowanie wśród niej aspektu unikalności bogactwa kulturowego występującego na obszarach wiejskich Pomorza Zachodniego.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z województwa zachodniopomorskiego, a każdy uczestnik do konkursu może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia wykonane cyfrowo. Tematyka nadsyłanych prac fotograficznych powinna przedstawiać bydło (ras mlecznych lub mięsnych), w niecodziennych ujęciach na tle przyrodniczym, takim jak łąki, pastwiska, lasy lub krajobraz polskiej wsi.

Prace należy dostarczyć w dniach od 24 maja do 26 lipca 2013 roku osobiście bądź przesłać pocztą na adres: Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, 73-134 Barzkowice, z dopiskiem: Konkurs pn. „W Ryczącej Perspektywie”.

Więcej informacji pod adresem:

http://zachodniopomorskie.ksow.pl/news/entry/4271-konkurs-pn-w-ryczacej-perspektywie.html