Monthly Archives: Marzec 2013

NABORY WNIOSKÓW O PRZYZYANIE POMOCY FINANSOWEJ

 

Stowarzyszenia „Lider Wałecki” informuje o możliwości składania za pośrednictwem LGD Lider Wałecki wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Odnowa i rozwój wsi” oraz małe projekty tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Termin składania wniosków:

29 kwietnia 2013 r. – 29 maja 2013 r.

 

Limit środków dostępnych w konkursie:

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 500 000,00 zł

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 400 000, 00 zł

„Odnowa i rozwój wsi” 735 676,06 zł

„małe projekty: tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi 1 249 178,49

Minimalne wymagania niezbędne do wyboru wniosku do finansowania przez LGD:

wniosek musi uzyskać minimum 10% punktów, przyznawanych przez Radę LGD zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacji.

Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia „Lider Wałecki”.

Pytania można kierować również na adres email: lider@poczta.vel.pl lub telefonicznie:(067) 258 02 41 wew. 41.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

 

Z A P R O S Z E N I E

DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAMAWIAJĄCY :

Stowarzyszenie „LIDER WAŁECKI”

reprezentowane przez :

p. Janusza Bartczak oraz p. Katarzynę Pierzchała

z.s. przy ul. Dąbrowskiego 6

78-600 Wałcz

Tel./fax ( 67 ) 258 02 41 w. 38

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na :

Organizację aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w dwóch turnusach

Zamówienie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet IX. Działanie 9.1. Podziałanie 9.1. 2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

  1. 1. Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest wybór ośrodka w celu organizacji obozu letniego wypoczynku. Ośrodek musi zapewnić odpowiednie warunki pobytowe dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum Gminy Wałcz oraz zapewnić możliwości organizacji czynnego i aktywnego kulturalnie wypoczynku.

Ilość uczestników :

a)     liczba dzieci – 45

b)     opiekunowie – 5

c)      kierowca autobusu – 1

Czytaj dalej »

Certyfikowana Szwecja

Konkurs „Zachodniopomorska Wieś Turystyczna”, organizowany jest przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i Prezesa Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. W roku 2010 odbyła się pierwsza edycja. Celem konkursu jest promocja zachodniopomorskiej wsi, jako miejsca wypoczynku, a także motywacja jednostek turystycznych i agroturystycznych, zwłaszcza tych małych, do podnoszenia standardu usług i zakresu swojej oferty.

Laureaci nagradzani są certyfikatem „Zachodniopomorska Wieś Turystyczna”, który ma charakter honorowy i prestiżowy. Przy przyznawaniu Certyfikatu ocenie podlega lokalna oferta turystyczna oraz dostęp do informacji turystycznej, w szczególności o bazie noclegowej i gastronomicznej, obiektach i usługach turystycznych na terenie wsi i w najbliższej okolicy, bazie komunikacyjnej, punktach informacji i sprzedaży pamiątek.

Laureatami tegorocznego konkursu zostały sołectwa: Siemczyno (gmina Czaplinek), Stare Drawsko (gmina Czaplinek) oraz nasza Szwecja.

W ubiegły piątek zostały wręczone certyfikaty. Dla sołectwa Szwecja certyfikat odebrała Pani sołtys Jadwiga Naranowicz wraz z panią Agnieszką Cybulską – serdecznie gratulujemy.

SZKOLENIE NORDIC WALKING ZORGANIZOWANE PRZEZ FUNDACJĘ LIDER WAŁECKI

W sobotę 2 marca odbyło się ostatnie spotkanie uczestników I szkolenia nordic walking zorganizowanego przez Fundację Lider Wałecki. Uczestnicy  kursu po dwukrotnych zajęciach w hali sportowej w końcu zmierzyli się z nowo nabytymi umiejętnościami w terenie. Grupa najwytrwalszych kursowiczów rozpoczęła zajęcia terenowe ćwiczeniami rozgrzewającymi, by potem wyruszyć na pierwszy spacer z kijami. Trasa przebiegała wzdłuż nadbrzeża jeziora Raduń: od parkingu tuż za cmentarzem wojennym, potem przejście na drugą stronę akwenu mostem wiszącym i dalej w kierunku MOSiR. W trakcie marszu uczestnicy mogli nie tylko doskonalić technikę, ale też podziwiać przyrodę oraz odetchnąć świeżym wczesnowiosennym powietrzem.  Dwugodzinne zajęcia uczestnicy kursu zakończyli  krótkim egzaminem z zakresu wiedzy nordic walking. Teraz nie pozostało już im nic innego,  jak tylko regularnie trenować i zarażać nową sportową pasją swoich bliskich oraz znajomych.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Stowarzyszenie Lider Wałecki ul. Dąbrowskiego 6 78-600 Wałcz zawiadamia, że w postępowaniu dot. dostawy tablic interaktywnych i pracowni językowej w ramach projektu „Nasza szansa na sukces” dokonało wyboru oferty firmy:

 

Mentor Beata Borysiewicz

ul. Modra 26

71-220 Szczecin

 

 

 

Miody wałeckie na liście produktów tradycyjnych

Miody wałeckie na liście produktów tradycyjnych

W dniu 22 lutego 2013 r. kolejne dwa produkty z Województwa Zachodniopomorskiego zostały wpisane na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do których zaliczamy miody wałeckie i akacjowy miód cedyński.

Wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego przez Rejonowe Koło Pszczelarzy w Wałczu.

Początki pszczelarstwa i wytwarzania Miodów Wałeckich  na Ziemi Wałeckiej sięgają czasów przedwojennych, kiedy miody wytwarzali Niemcy zamieszkujący tereny powiatu wałeckiego. Osadnicy polscy, którzy zjawili się po wojnie na tych ziemiach, zastali poniemieckie ule. Szybko zaczęli rozstawiać także swoje pasieki i wytwarzać miody. W pierwszej połowie lat 70. w powiecie naliczono 262 pasieki. Do związku pszczelarzy należało wtedy 155 osób, mających łącznie ponad 3,1 tys. uli.

 

Miody wałeckie w 2011 roku otrzymały wyróżnienie w konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów w kategorii produkty i przetwory pochodzenia zwierzęcego, podkategoria miody za walory smakowe i zdrowotne. Jak podkreślają sami wytwórcy: „Wałecki miód – to skarb, który mamy w zasięgu naszej ręki.”

Aby produkt uzyskał status regionalny, musi spełniać wiele warunków, m.in. powstawać z wykorzystaniem tradycyjnych metod, które są używane od co najmniej 25 lat.

Wnioski o wpisanie na listę produktów tradycyjnych kierowane są do marszałków województw, którzy wysyłają je do ministra rolnictwa. Resort decyduje o wpisaniu na listę.

Na liście produktów regionalnych z woj. zachodniopomorskiego, obok wpisanych ostatnio miodów wałeckich i miodu cedyńskiego, jest także m.in. chleb wiejski wojenny, paprykarz szczeciński, jeziorowy ogórek kiszony, kiszka szwedzka czy miody przelewickie.

Obecnie na liście znajduje się już 18 produktów tradycyjnych z Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Stowarzyszenie Lider Wałecki ul. Dąbrowskiego 6 78-600 Wałcz zawiadamia, że w postępowaniu dot. dostawy artykułów piśmienniczych i papierniczych w ramach projektu „Nasza szansa na sukces” dokonało wyboru oferty firmy:

 

 

P.W. Junior

ul. Szczecińska 9a

77-300 Człuchów

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Stowarzyszenie Lider Wałecki ul. Dąbrowskiego 6 78-600 Wałcz zawiadamia, że w postępowaniu dot. dostawy 6 notebooków, 2 aparatów fotograficznych oraz 40 słuchawek do komputera w ramach projektu „Nasza szansa na sukces” dokonało wyboru oferty firmy:

 

 

F.U.H. Mirosław Gardziński

Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 3/1

78-600 Wałcz

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Stowarzyszenie Lider Wałecki ul. Dąbrowskiego 6 78-600 Wałcz zawiadamia, że w postępowaniu dot. dostawy pomocy dydaktycznych realizowanego w ramach projektu „Nasza szansa na sukces” dokonało wyboru oferty firmy:

 

 

Wydawnictwo i Zaopatrzenie Szkolne

KRULEX”

Leszek Krupiński

ul. Dmowskiego 2/16

28-300 Jędrzejów

 

 

« Starsze posty