Monthly Archives: Grudzień 2012

Wyjazd edukacyjny uczniów SP Różewo w ramach projektu „Szkoła kluczowych kompetencji”

Grudniowy wyjazd edukacyjny to dla beneficjentów projektu wycieczka do Poznania, podczas której uczestniczyli w zajęciach taneczno-muzycznych „Zwierzęta i zabawa w dżungli”. Poznawali instrumenty muzyczne w Afryki, rozpoznawali ich dźwięki i oraz podejmowali próbę gry.
Kolejnym punktem wyjazdu była projekcja filmu „Dzikie z natury 3D” IMAX. Zachwyciła nas ta opowieść o miłości, poświęceniu i nadzwyczajnej więzi między ludźmi i zwierzętami: osieroconymi orangutanami i słoniami oraz wyjątkowymi ludzi, którym udało się je nie tylko uratować i wychować, ale również przywrócić im życie na wolności. Z filmu dowiedzieliśmy się, że słonie muszą być szczęśliwe, aby przeżyć, a orangutany mogą być niezłymi komikami. Podejrzenie tych cudów natury w trójwymiarze, to było niezwykłe przeżycie.
Posiłek zjedliśmy w Mc Donaldzie, ale tym razem dodatkowo oprócz zestawów spróbowaliśmy owocjogurt (pycha).

Wyjazd był zrealizowany z projektu „Szkoła Kluczowych kompetencji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Wałcz, dnia 13.12.2012r.

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Stowarzyszenie Lider Wałecki ul. Dąbrowskiego 6 78-600 Wałcz zawiadamia, że w postępowaniu dot. wykonywania usługi przewozów autobusowych w ramach projektu „Nasza szansa na sukces” zgodnie z zasadą konkurencyjności dokonało wyboru oferty najkorzystniejszej:

 

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Wałeckie Towarzystwo Przewozowe

„L&S” Grzegorz Lasocki Spółka Jawna

ul. Wojska Polskiego 105 78-600 Wałcz

Uzasadnienie – oferta uzyskała największą ilość punktów na podstawie kryterium punktowego  wskazanego w zapytaniu ofertowym w pkt. 12

 

Zestawienie ofert:

Lp.

Nazwa

Ilość punktów

1

Wałeckie Towarzystwo Przewozowe

„L&S” Grzegorz Lasocki Spółka Jawna

ul. Wojska Polskiego 105 78-600 Wałcz

100

2

Usługi Transportowe Kazimierz Augustyński

78-642 Strączno 50

91,11