Monthly Archives: Październik 2012

Wycieczka do Biskupina

Polska Piastów”- to motto tegorocznego XVIII Festynu Archeologicznego w Biskupinie. Uczniowie szkoły podstawowej w Karsiborze również uczestniczyli w tym niezwykłym wydarzeniu. Było to możliwe dzięki projektowi Szkoła Kluczowych Kompetencji współfinansowanemu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego.

15 września 2012 roku uczniowie z klas IV- VI wyruszyli do Biskupina.

Program wycieczki był niezwykle bogaty. W Biskupinie razem z panią przewodnik dzieci oglądały pełnowymiarową rekonstrukcję wału obronnego, falochronu, bramy, ulic i budynków mieszkalnych. Następnie przyglądały się inscenizacji słowno-muzycznej przedstawiającej burzliwą historię panowania Bolesława Chrobrego zakończoną koronacją oraz walki wojów. To one wywołały najwięcej emocji zwłaszcza gdy wojowie z okrzykiem ruszyli w kierunku zwiedzających.

koronacja

Dzieci mogły uczestniczyć w licznych prezentacjach poświęconym zajęciom mieszkańców Biskupina i okolic w różnych okresach czasu, sposobów zdobywania pożywienia, budowy domów, wytwarzania narzędzi, naczyń glinianych itp.

glina

Jako jedni z pierwszych mogli zwiedzić rekonstrukcję wioski wczesnopiastowskiej, która została udostępniona zwiedzającym dopiero na tegorocznym festynie. Tam poznali tajniki produkcji powrozów, wytwarzania instrumentów muzycznych, pracę kołodzieja oraz spróbowali potrawy kuchni słowiańskiej. Najbardziej jednak smakowały podpłomyki wypiekane w piecu chlebowym.

 

W drodze powrotnej zwiedzili Katedrę w Gnieźnie – miejsce koronacji 5 królów ( Bolesław Chrobry, Mieszko II, Bolesław Szczodry, Przemysł II, Wacław II). Wysłuchali, opowieści o drzwiach gnieźnieńskich oraz o historii jaką przedstawiają. Następnie obejrzeli gotyckie wnętrze katedry, przepiękne kaplice w nawach bocznych oraz trumnę z reliktami św. Wojciecha.

 

podziemie

Z żalem wszyscy opuszczali wspaniałe i niezwykłe miejsce, gdzie czas jakby na chwilę się zatrzymał.

opr.Monika Plich

Ogłoszenie o naborze

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

O G Ł O S Z E N I E

I. ZAMAWIAJĄCY :

Stowarzyszenie „LIDER WAŁECKI”

reprezentowane przez p. Janusza Bartczak oraz p. Katarzynę Pierzchała

z. s. przy ul. Dąbrowskiego 6

78-600 Wałcz

Tel./fax ( 67 ) 258 02 41 w. 38

Ogłasza nabór wykonawców

do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

II. Tytuł Projektu :

Nasza szansa na sukces

III. Okres realizacji Projektu : od 01.10.2012r. do 30.09.2014 r.

Okres realizacji zadań z uczniami: listopad 2012-lipiec  2013 i wrzesień 2013 – wrzesień 2014

IV. Miejsca realizacji Projektu:

1. Szkoła Podstawowa w Gostomi

2. Szkoła Podstawowa w Szwecji

V. Nazwa zadania i zakres działania będący przedmiotem zamówienia :

1. Mam talent wymienionych w dz. IV. Koła zainteresowań dla klas IV – VI w grupach min. 8 osób prowadzone metodami aktywizującymi :

a) koło zainteresowań z matematyki

Czytaj dalej »

Konkurs fotograficzny pt. „Obrazy wsi”

Stowarzyszenie Lider Wałecki zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Obrazy wsi”. Celem konkursu jest ukazanie piękna i różnorodności wsi. Konkurs adresowany jest do mieszkańców obszarów wiejskich. Udział w nim wziąć mogą zarówno profesjonaliści jak i amatorzy, którzy są mieszkańcami Gminy Wałcz. Zdjęcia mogą prezentować współczesne życie na wsi, społeczność wiejską, przyjaciół, rodzinę, środowisko pracy, jak również naturalne piękno krajobrazu wsi. Zdjęcia powinny mieć  rozmiar maksymalnie 10 MB, fotografie można przesyłać  najpóźniej do 15.11.2012 r. na adres lider@poczta.vel.pl .Najciekawsze zdjęcia w poszczególnych kategoriach będą wykorzystane do wydania albumu ukazującego piękno naszych wsi. W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej: lider@poczta.vel.pl

20 LAT INICJATYWY „LEADER”

W ciągu 20 lat wdrażania lokalnych strategii rozwoju przez lokalne grupy działania, przy zastosowaniu podejścia LEADER, rola współpracy oraz korzyści z działania z partnerami międzyterytorialnymi i transnarodowymi uległy zasadniczej zmianie. Podejście LEADER zostało wprowadzone przez Komisję Europejską po raz pierwszy w 1991 r. jako inicjatywa wspólnotowa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich LEADER I, w ramach próby przekierowania polityki strukturalnej z finansowania na podstawie pojedynczych projektów na strategiczne podejście lokalne. Pilotażowe metody LEADER I zaczęło stosować 217  LGD w różnych państwach członkowskich. Mimo że w ramach podejścia skupiono się na wykorzystaniu pracy w ramach sieci jako narzędzia rozwoju, nie było możliwe ustanowienie projektów współpracy. Fakt ten nie ostudził jednak entuzjazmu LGD do współdziałania – powstawały nieformalne partnerstwa w ramach sieci tematycznych, transferu innowacji i wymiany najlepszych praktyk. W badaniach przeprowadzonych w 1994 r. wskazano, że nawet mimo iż formalna współpraca nie była wtedy elementem podejścia LEADER, 25% LGD było zaangażowanych w jakąś formę współdziałania.

YouTube Preview Image

Mając na uwadze sukces inicjatywy LEADER I oraz zapał do bardziej formalnej współpracy, w 1994 r. uruchomiono inicjatywę wspólnotową LEADER II, w ramach której dostępne były środki finansowe na opracowanie i realizowanie projektów współpracy. Jej celem było udzielanie pomocy LGD w zakresie „wspólnego projektowania, wytwarzania i wprowadzania do obrotu towarów i usług w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich” i, choć nie było to obowiązkowe, LGD zachęcało do współpracy, która stanowiłaby wartość dodaną działania realizowanego na poziomie lokalnym. Spośród 906 LGD zaangażowanych w inicjatywę LEADER II połowa uczestniczyła w 252 projektach transnarodowych zgłoszonych do Europejskiego Obserwatorium LEADER. Decyzję, aby podejście LEADER otworzyć na wszystkie obszary wiejskie, podjęto w 2000 r., wprowadzając inicjatywę wspólnotową LEADER+ na lata 2000 – 2006. W ramach LEADER+ rozszerzono współpracę na partnerstwo z obszarami położonymi w tym samym państwie lub poza UE. Z inicjatywy LEADER+  mogły korzystać również państwa, które przystąpiły do UE w 2004 r., w starych i nowych państwach członkowskich zatwierdzono łącznie 1153 LGD.

W badaniach Europejskiego Obserwatorium LEADER+ wskazano, że w UE-15 83% LGD zaangażowało się we współpracę międzyterytorialną, a 68,5% we współpracę transnarodową.

Czytaj dalej »

Po Krośnie Budapeszt – polskie towary na węgierski stół

Gwoli kontynuacji zainaugurowanej w sierpniu bieżącego roku w Krośnie idei polsko-węgierskiego targu objazdowego na Zamek Budański przybyli polscy sprzedawcy, aby w ramach trwających tam od 29 do 30 września Turystyczno-Gastronomicznych Targów Głównego Sezonu 2012 zaprezentować specyficzne dla swej ojczyzny wyroby z zakresu gastronomii i rękodzieła artystycznego.

Przywieźli wyborną szynkę, przyrządzoną w specjalnej marynacie, kiełbasę bez papryki, wędliny z wieprzowiny, wyśmienite przyprawy, miody akacjowe i lipowe, chleb wypiekany według lokalnego przepisu oraz wiele innych kulinarnych specjałów charakterystycznych dla ich kraju. Polscy wystawcy urządzili ku uciesze zwiedzających degustację, podczas której – skwapliwie korzystając z okazji – z entuzjazmem kosztowano gastronomiczne przysmaki naszych polskich przyjaciół.

Mieliśmy też możliwość oglądu wykonanych ze szkła, gliny i papieru prac polskich rękodzielników: w ich ofercie znalazły się przepięknie malowane butelki, biżuteria, papierowe pudełka oraz przedmioty dekoracyjne. Zobaczyć mogliśmy ponadto piękne, misternie wykonane hafty, ręczne koronki oraz wiele innych wyrobów sztuki ludowej.

Koncepcję Polsko-Węgierskiego Targu Objazdowego należy dalej dopracowywać i udoskonalać w harmonii z projektami opracowanymi w ramach Narodowej Strategii Obszarów Wiejskich. Obie strony zapewnić muszą dostateczny zasób towarów tudzież rynek zbytu, który zagwarantuje rolnikom i drobnym wytwórcom pewną sprzedaż ich produktów. Wykonalne  stanie się to oczywiście jedynie wówczas, kiedy po obu stronach nagromadzi się olbrzymia masa towarów oraz ukształtuje się odpowiedni krąg nabywców. Należy porozumieć się z multinacjonalnymi sieciami handlowymi, aby zorganizowały w swoich sklepach specjalne stoiska: na Węgrzech z polskimi, w Polsce zaś z węgierskimi towarami. Trzeba naturalnie znaleźć źródła finansowania owego przedsięwzięcia. Celowym byłoby ubieganie się w ramach wspólnego, polsko-węgierskiego projektu o dotację unijną w ramach programu Leader (jest to program mający na celu wspomaganie rozwoju obszarów wiejskich). Wykorzystując ku temu fundusze unijne, stworzyć należy w obu krajach firmę pośredniczącą w kojarzeniu ze sobą partnerów, która pozostawałyby w kontakcie z podmiotami świadczącymi usługi transportowe oraz rolnikami. Tym sposobem wytwórcy mogliby być spokojni o zbyt całego zasobu swych towarów.

Polsko-węgierski targ objazdowy jest wzorową oddolną inicjatywą obywatelską, którą poprzez media propagować i upowszechniać mogą biorące w niej udział organizacje społeczne. Dzięki gazetom związanym z blisko 400 klubami “Gazety Polskiej” i PolgárPortál, tj. agencji prasowej CET-u (Rady Porozumienia Społecznego), a także “Magyar Hírlap” tudzież innym mediom idea ta dotrze do coraz większego grona polskich i węgierskich drobnych wytwórców, rękodzielników, mistrzów kuchni oraz sprzedawców, angażując ich w owo szlachetne przedsięwzięcie, budujące jednocześnie sieć kontaktów, wspólnotę oraz rynek zbytu.

 

http://www.polgarportal.hu