Monthly Archives: Sierpień 2012

XXV BARZKOWICKIE TARGI ROLNE AGRO POMERANIA 2012

Stowarzyszenie Lider Wałecki organizuje wyjazd dla KGW na Targi Rolne AGRO POMERANIA 2012, które odbędą się w dniach od 7 do 9 września. Jest to impreza gromadząca dużą ilość wystawców z kraju i z zagranicy. Targi cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, w ubiegłym roku Barzkowice odwiedziło około 130 tys. osób.

Imprezy towarzyszące:
˘ Regionalna Wystawa Bydła Mlecznego,
˘ Wystawa Bydła Mięsnego
˘ Pokaz Zwierząt Hodowlanych,
˘ Zachodniopomorska Wystawa Hodowlana Koni,
˘ Zawody Jeździeckie w Skokach,
˘ Pokaz Psów Myśliwskich,
˘ Pokaz Ptaków Hodowlanych i Ozdobnych,
˘ IV Wystawa Królików,
˘ Konkurs Młodego Hodowcy,
˘ Konkurs Moja Mleczna Kraina,
˘ Pokaz florystyczny,
˘ Biegi przełajowe młodzieży,
˘ Dożynki,
˘ Korowód wieńców dożynkowych,
˘ VII Międzynarodowa Wystawa Rękodzielnictwa,
˘ Wystawa Twórców Ludowych,
˘ Wystawa Malarska,

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 27 sierpnia 2012 w biurze LGD Lider Wałecki.

 

Osoby do kontaktu:

- Tomasz Albrecht (067) 258 02 41 wew. 41

- Renata Skorupa (067) 258 02 41 wew. 41

 

T.A

Nabór na opiekunów dla dzieci w wiejskich świetlicach na terenie Gminy Wałcz

LGD Lider Wałecki ogłasza nabór na opiekunów dla dzieci w wiejskich świetlicach na terenie Gminy Wałcz w okresie od września do grudnia 2012 r. W ramach zadania utworzone zostaną grupy zajęciowe dzieci, które będą spędzać około 4 godziny w tygodniu na świetlicach (popołudniami bądź w weekendy )

1. Wymagania :

–  Ukończony kurs animatorów świetlic wiejskich potwierdzony certyfikatem,

–  Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą,

2. Zakres wykonywanych zadań:

Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych, zawierających treści profilaktyczne dla dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej (gry i zabawy sportowe, gry planszowe, słuchanie muzyki, czytanie bajek, prace ręczne, wycieczki piesze, wycieczki rowerowe, pomoc w nauce.)

3. Wymagane dokumenty:

- Certyfikat ukończenia kursu animatora świetlicy wiejskiej,

- Kopię dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje,

- Przedłożenie własnej koncepcji zajęć świetlicowych, z uwzględnieniem nowatorskich pomysłów,

 

Zgłoszenia wraz z niezbędnymi dokumentami należy składać w biurze LGD Lider Wałeck do 31 sierpnia 2012.


Osoby do kontaktu:

- Tomasz Albrecht (067) 258 02 41 wew. 41

- Renata Skorupa (067) 258 02 41 wew. 41

 

T.A

 


Przyjazd przedstawicieli Leader Littskane ze Szwecji

W dniach 17 – 19 sierpnia 2012 r.  powiat wałecki odwiedzą przedstawiciele Leader Littskane ze Szwecji, z regionu Skania. Posiadają oni szerokie kontakty w środowisku przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego z tego regionu. Głównym powodem wizyty przedstawicieli tej organizacji będzie próba nawiązania kontaktów  pod kontem przyszłej współpracy oraz wymiana doświadczeń w obszarach tematycznych związanych m.in. szeroko pojętą  turystyką kulinarną, turystyką aktywną, kajaki, rowery, konie i inne.

Harmonogram wizyty

17.08.2012 (piatek)

- 6.45 – przyjazd z Ystad do Świnoujścia

- 11.00 – spotkanie w Urzędzie Gminy w Wałczu na sali sesyjnej

- 13.00 – spotkanie z KGW w Szwecji – obiad, spływ kajakowy, szkoła, gospodarstwo agroturystyczne

- 17.00 wizyta w Zdbicach

- 19.00 – Szwecja – kolacja

18.08.2012 (sobota)

- Borne Sulinowo

- 12.00 Kołatnik

- Magiczna Górka

- 13.00 – Nakielno – żagle Andrzej Wróblewski (obiad)

- 15.00 – Tuczno – bunkry w Strzelinach, Pensjonat Jeździecki „Landau” Nowa Studnica, Pałac Wrzosy (kolacja)

19.08.2012 (niedziela)

- 11.00 – Mirosławiec – pokaz stada żubrów

- 13.00 gospodarstwo agroturystyczne „Siedem Ogrodów” – Łowicz Wałecki (obiad)

-16.00 wyjazd z Mirosławca

- 18.00 – spotkanie w Szczecinie (Wały Chrobrego)

- wyjazd do Świnoujścia

- 22.30 – prom ze Świnoujścia do Ystad

WYJAZD PO „DOBRE PRAKTYKI”- SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE

W dniach 11.08-12.08.2012r. grupa 40 osób, które uczestniczą w projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie „Lider Wałecki” pn. Szkolenie „Jak założyć spółdzielnię socjalną” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego brało udział w wyjeździe po „dobre praktyki” do Spółdzielni Socjalnych w Rzepnowie i Brzesku, które znajdują się na terenie Lokalnej Grupy Działania Ziemia Pyrzycka. Celem wyjazdu było spotkanie z lokalnymi podmiotami, które działają w formie spółdzielni socjalnych i podzielą się doświadczeniami w zakresie tworzenia i działania spółdzielni oraz korzyści z tego płynących.

Pierwszego dnia podczas wizyty we Spółdzielni Socjalnej „Pod Kasztanami” w Rzepnowie uczestnicy mieli okazję spotkać się z Burmistrzem Pyrzyc Panem Jerzym Markiem Olech oraz Ministrem Zdrowia Panem Bartoszem Arłukowiczem. Atrakcją podczas kolacji w wyżej wymienionej spółdzielni był koncert zespołu „Pyrzyczanka”.

Drugiego dnia uczestnicy wycieczki odwiedzili miejscowość Brzesko. Na początku wizyty w Brzesku uczestniczyli we Mszy Świętej, która odprawiona była w Sanktuarium Maryjnym a następnie odwiedzili Spółdzielnię Socjalną „Brzoza”.

Członkowie spółdzielni socjalnych uświadomili uczestnikom wizyty, że praca w spółdzielni wcale nie jest łatwa wymaga cierpliwości i zaangażowania od świtu do nocy, ale jak uważają ,,Praca jest na korzyść rodziny, a nie kosztem rodziny”.