Monthly Archives: Lipiec 2012

SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE- DOBRE PRAKTYKI 30.07.2012r.

30 lipca 2012r. uczestnicy projektu pn. Szkolenie „Jak założyć spółdzielnię socjalną” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Stowarzyszenie „Lider Wałecki” brali udział w wyjeździe po „dobre praktyki”.

Pierwszym etapem wyjazdu mającego na celu pozyskanie wiedzy na temat funkcjonowania spółdzielni socjalnych była wizyta w Fundacji Pomocy Wzajemnej „BARKA”, Centrum Integracji Społecznej Zawady, Szkole Barki w Poznaniu. Jednym z zadań realizowanych przez Fundację jest wydawanie kwartalnika „Gazeta Uliczna”, która sprzedawana jest przez osoby bezrobotne. Kwartalnik należy do działającej w 43 krajach Międzynarodowej Sieci Gazet Ulicznych sprzedawanych przez bezrobotnych. Cena gazety wynosi obecnie 5 zł, z czego 2 zł trafia do kieszeni bezrobotnych a resztę kwoty stanowią koszty wydruku oraz ZUS i podatek dochodowy. „Gazeta Uliczna” promuje kampanie społeczne na rzecz tworzenia miejsc pracy. Twórcami gazety są wolontariusze Barki, łamy jej otwarte są również dla osób bezrobotnych i bezdomnych. W każdym numerze pojawiają się teksty o organizacjach pozarządowych, wywiady ze znanymi ludźmi, reportaże o ciekawych ludziach.

Kolejnym etapem wyjazdu było spotkanie z członkiniami Spółdzielni Socjalnej „Świt” w Chudobczycach, która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie reintegracji zawodowej swoich członków, którzy są właścicielami jej majątku. Spółdzielnia prowadzi także działalność społeczną i oświatowo – kulturalną wśród swoich członków oraz na rzecz środowiska, w którym na co dzień żyją i wspólnie pracują. Spółdzielnia Socjalna „Świt” prowadzi działalność poprzez realizację zadań zleconych przez samorządy terytorialne oraz organizowanych przez nie roboty publiczne, a także poprzez samodzielną działalność gospodarczą w oparciu o pracę członków. Przedmiotem działalności Spółdzielni wg Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD, jest m.in.:

- działalność związana z uprawami rolnymi i chowem zwierząt,
– przetwórstwo owoców, warzyw, mleka i wyrobów serów
– produkcja, przetwórstwo i konserwowanie mięsa i produktów mięsnych,
– produkcja: makaronów, klusek, chleba, przypraw oraz olejów i tłuszczów
– sprzedaż hurtowa: zboża, nasion, pasz, kwiatów, nasion,
– sprzedaż detaliczna: owoców, warzyw, chleba, ciast, wyrobów piekarniczych.

Uczestnicy wyjazdu podczas pobytu Chudobczycach mieli również okazję zwiedzić Gospodarstwo Ekologiczne oraz Ośrodek Wypoczynkowy.

Talenciaki 2012 – po finale.

Wczoraj zakończyły się zmagania tegorocznych „Talenciaków”

Podczas Festiwalu Żubra w Mirosławcu, zostali wyłonieni i nagrodzeni laureaci:

I miejsce – Zespół Niby Nic” – reprezentant Gminy Mirosławiec

II miejsce – Bartosz Martynów – reprezentant Gminy Człopa

III miejsce – Martyna Stefaniak- reprezentantka Gminy Mirosławiec