Monthly Archives: Grudzień 2011

Wesołych Świąt

bozenarodzenie

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz zbliżającego się Nowego Roku 2012
pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia:
szczęścia, wiary, nadziei i pomyślności
oraz w każdym dniu Nowego Roku
wiele uśmiechu i radości!

Po festiwalu.

Kolejny festiwal i wydaje się kolejny sukces. Ciesze się bardzo, że rozszerza się formuła naszego festiwalu, przede wszystkim nie koncentrujemy się wyłącznie na konsumpcji lecz także na przyswajaniu wiedzy. Seminarium na temat produktów tradycyjnych naszego województwa i dziedzictwa kulinarnego pomysłowo poprowadzili Agnieszka Kołodziej i Krzysztof Wika z Urzędu Marszałkowskiego. Cieszy również udział Kół Gospodyń Wiejskich spoza terenu Gminy Wałcz w tym Mielęcin- Gmina Człopa, Hanki, Piecnik i Łowicz Wałecki- Gmina Mirosławiec. Na pewno atrakcją był udział zaprzyjaźnionej grupy LGD z Łotwy, którzy wyjechali pełni wrażeń i pomysłów na podobną działalność u siebie. Festiwal to nie tylko zabawa, ale okres wytężonej pracy załogi Lidera Wałeckiego. Dziękuję zatem tym wszystkim, którzy włożyli swój wkład w organizację, przede wszystkim pomysłodawczyni Aldonie Piaskowskiej (której obecności na samej imprezie brakowało), Asi Rychlik-Łukasiewicz za przygotowanie szkoły i pomoc w sprawnym przeprowadzeniu festiwalu, pracownikom biura: pani Beacie Mędrek, Kasi Marańdzie, Tomkowi Albrechtowi i Bartkowi Rusieckiemu i byłym stażystkom Ani i Kamili. Sprawnie i z werwą festiwal poprowadziły panie Agnieszka Cybulska i Czesława Mucha. A przede wszystkim dziękuję  uczestniczkom i uczestnikom z poszczególnych wsi, którzy włożyli dużo pracy aby festiwal zakończył się sukcesem. Zatem do następnego, Janusz Bartczak.

17 GRUDNIA BR. FESTIWAL POTRAW TRADYCYJNYCH W KARSIBORZE

Lokalna Grupa Działania „Lider Wałecki” wraz z Gminą Wałcz serdecznie zapraszają na kolejną edycję Festiwalu Potraw Tradycyjnych, który odbędzie się tym razem 17 grudnia br. w Szkole Podstawowej w  Karsiborze w godz. 14:00- 18:00.

W programie festiwalu przewidziano m.in.:                                                                                                                                                                         konkurs na „Potrawę świąteczną powiatu wałeckiego 2011″ w którym będą brały udział Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Wałcz, Gminy Mirosławiec  oraz Gminy Człopa; konkurs kolęd, degustację potraw świątecznych przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich; prezentację rękodzieła oraz inne atrakcje.

Podczas Festiwalu pracownicy Stowarzyszenia „Lider Wałecki” prowadzić będą bezpłatne konsultacje oraz doradztwo dla potencjalnych wnioskodawców projektów z działania: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Małe projekty” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Konferencja w Warszawie pn. „Produkty lokalne – szanse i wyzwania”

W dniu 5 grudnia 2011 roku na zaproszenie Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie uczestniczyliśmy w konferencji pod tytułem „Produkty lokalne – szanse i wyzwania”, która odbyła się w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie. Konferencja była poświęcona produktom lokalnym podczas której Stowarzyszenie „Lider Wałecki” oraz Gminę Wałcz reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich z Lubna ze swoimi specjałami kuchennymi oraz  pan Walenty Pawłowski z Miodami Wałeckimi.  

Na konferencji omówiono: kwestię jakości produktów żywnościowych w Programach Operacyjnych 2007-2013, rolę produktów tradycyjnych w strategiach LGD Programu Leader+, problemy budowy rynku produktów jakościowych, kwestię rozpoznawalności produktów tradycyjnych. Na sam koniec przygotowano sesje warsztatowe w zakresie sprzedaży bezpośredniej produktów tradycyjnych, rynkowe wyzwania dla produktów z oznaczeniami geograficznymi, a także problemy promocji polskiej żywności. Konferencja była podsumowaniem dyskusji w ramach klastrów i generalnie LGD na temat produktów lokalnych. LGD z całej Polski miały możliwość zaprezentowania swojego potencjału poprzez przywiezienie produktów lokalnych. Głównym partnerem FAOW w organizacji poza Lokalnymi Grupami Działania była Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego z panią prezes Izabelą Byszewską. Konferencja była okazją do pokazania dorobku poszczególnych LGD w zakresie wspierania i kreowania rozwoju lokalnego z wykorzystaniem produktów lokalnych, a także okazją do zaprezentowania pozytywnego wizerunku programu LEADER.