Monthly Archives: Maj 2011

Po co ta segregacja.

W dniu 24.05.2011r. w ramach projektu „Warsztaty ekologiczne na świetlicach wiejskich” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego grupa beneficjentów projektu uczestniczyła w wyjeździe edukacyjnym do firmy Altvater w Pile.  W ramach wyjazdu dzieci zapoznały się ze sposobami segregowania śmieci oraz ich recyklingiem.

Jak to z Festiwalem Potraw w Szwecji było…

Pewnego razu, gdzieś bardzo blisko, tuż za miedzą spotkało się troje ludzi: dzielne  i nieposkromione autorki projektów Elżbieta i Joasia oraz gotowy na wszystko co one napiszą Janusz. Wszystkich ich trapiła jedna i ta sama myśl…dlaczego na tej wsi taka nuda i marazm?. Siedzieli, dumali,  „burzę mózgów” zrobili, Internet przeglądnęli, diagnozę potrzeb sporządzili, aż  natchnienie znaleźli. – Czas wrócić do korzeni. Smak regionalnych potraw przypomnieć, młodych nauczyć co by nie zapomnieli i następnym pokoleniom tradycję kulinarną z ziemi wałeckiej przekazali. Jak zadecydowali, tak zrobili. Projekt do WUP-u złożyli i w konkursie na działanie 7.3 wyniku czekali. Dofinansowanie tak spore dostali, że wszystkich radość ogromna ogarnęła. Wówczas kobiety na wsiach zebrano, zasady projektu staranie wyłożono i do działania zmuszono. 18 babskich Kół co gospodyniami wiejskimi się nazywają pichciło, smażyło, wędziło i próbowało, aż efekt pożądany uzyskało i smak dzieciństwa w ustach poznało.

Czytaj dalej »

NABORY WNIOSKÓW

Stowarzyszenie „Lider Wałecki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz małe projekty tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi  objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w terminie od 09.06.2011 r. do 30.06.2011 r. Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz dostępne formularze znajdują się w zakładce

Ogłoszenia o naborach

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Małe projekty

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Informacje dotyczące naborów udzielane są w Biurze Stowarzyszenia „Lider Wałecki”. Pytania można kierować również na adres email: lider@poczta.vel.pl lub telefonicznie:(067) 258 02 41 wew. 41 lub 38.

osoby do kontaktu:

Tomasz Albrecht  (067) 258 02 41 wew. 41

Beata Mędrek        (067) 258 02 41 wew.  38

Festiwal Potraw i Finał konkursu”Talenciaki” 22 maja Szwecja

Fundacja „Lider Wałecki” serdecznie zaprasza na Festiwal Potraw, który odbędzie się 22.05.2011 roku od godziny 13.00 w Szwecji  (na stadionie LZS ).  Festiwal jest podsumowaniem projektu ,, Łączą nas kulinaria regionu ” realizowanego w ramach priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Na festiwalu 18 Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Wałcz prezentować będzie potrawę,  którą uważa za godną nazwy produktu lokalnego. Ponadto odbędzie się finał konkursu ,,Talenciaki”.  Zapraszamy na doznania smakowe i artystyczne.

Podczas Festiwalu pracownicy Stowarzyszenia „Lider Wałecki” będą prowadzić bezpłatne konsultacje i doradztwo  dla potencjalnych wnioskodawców projektów z działania: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Małe projekty” tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi  objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Piknik nad Odrą 7-8 maj 2011

W dniach  7 i 8 maja 2011 r. na Wałach Chrobrego w Szczecinie odbył się „Piknik nad Odrą” podczas którego, po raz kolejny Stowarzyszenie „Lider Wałecki” wzięło aktywny udział. Tym razem reprezetowały Nas panie z Koła Gospodyń w Rudkach, ze swoimi specjałami kuchennymi. Nie zabrakło więc pierogów, bigosu, karkówki i pysznych ciast. Stoisko nasze cieszyło się dużą odwiedzalnością wśród uczestników imprezy.

Festiwal Potraw i Finał konkursu „Talenciaki” – 22 maja Szwecja

Fundacja „Lider Wałecki” serdecznie zaprasza na Festiwal Potraw, który odbędzie się 22.05.2011 roku od godziny 13.00 w Szwecji  (na stadionie LZS ).  Festiwal jest podsumowaniem projektu ,, Łączą nas kulinaria regionu ” realizowanego w ramach priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Na festiwalu 18 Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Wałcz prezentować będzie potrawę,  którą uważa za godną nazwy produktu lokalnego. Ponadto odbędzie się finał konkursu ,,Talenciaki”.  Zapraszamy na doznania smakowe i artystyczne.

„Obrazy z ostatnich dni II wojny światowej”

Fundacja „Lider Wałecki” zaprasza  na  „Obrazy z ostatnich dni II wojny światowej” w innym,  niż co roku terminie i w nowej formule!

8 maja na terenie Grupy Warownej Cegielnia wokół umocnień na widzów będzie czekało miasteczko namiotowe. Tam otworzą swoje podwoje polowe „muzea”. Głównym punktem programu będzie spektakl plenerowy „Operacja Ziegelei” z udziałem dwustu rekonstruktorów z kraju i zagranicy.  Spotkanie zakończą koncerty grup Canta Cuori, Forteca i De Press.  Spektakl realizowany przy udziale środków z  Ministerstwa Obrony Narodowej i Muzeum Ziemi Wałeckiej.

Gdzie jest zamek?

7 maja Muzeum Ziemi Wałeckiej zaprasza na imprezę z cyklu „Gdzie jest zamek?” -  kontynuację  ubiegłorocznego poszukiwania zamku.  Przy tej okazji będzie dużo dobrej zabawy  i muzyki – wszystko w średniowiecznych klimatach. Serdecznie zapraszamy.

Targi Agrotravel

W dniach 15-17.04.2011 r. odbyły się w Kielcach III Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGRORTAVEL. Na targach swoją ofertę wypoczynku na wsi zaprezentowało 141 wystawców, w tym 16 polskich regionów, kilkadziesiąt LGD ( a wśród nich Nasze Stowarzyszenie), Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”, właściciele gospodarstw agroturystycznych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.wystawcy, a także wystawcy z Węgier, Francji, Hiszpanii, Bułgarii, Litwy, Gruzji, Mołdowy i Ukrainy.

Wraz z przedstawicielkami Koła Gospodyń Wiejskich ze Szwecji zachęcałyśmy zwiedzających do skosztowania „Przysmaku Szwedzkiego” tj. smalcu gęsi z boczkiem, oraz „Kiszki Szwedzkiej” – dwóch produktów, które mamy nadzieję zarejestrować niedługo i uzyskać wpis na listę Produktów Tradycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego.

Czytaj dalej »