Monthly Archives: Styczeń 2011

Harmonogram warszatów

PROGRAM WARSZTATÓW 28-29.01.2011ROK

Warsztaty to integralny element projektu ,,Łączą nas kulinaria regionu” realizowanego w ramach działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji przez Fundację Lider Wałecki.

Celem warsztatów jest zdefiniowanie mechanizmu rejestracji i certyfikacji produktów, a

także wskazanie prawnych regulacji wynikających z wprowadzenia na rynek wyrobów określanych potocznie jako produkty lokalne czy tradycyjne.

Czytaj dalej »

Spotkanie Zarządu Stowarzyszenia-13.01.2011r

13 stycznia 2011 roku na sali sesyjnej w Urzędzie Gminy Wałcz o godz. 16.00.odbyło się spotkanie Zarządu Stowarzyszenia „Lider Wałecki”. W zebraniu brali udział członkowie Zarządu, burmistzrowie czterech Gmin Powiatu Wałeckiego oraz zaproszeni goście.

Podczas spotkania poruszono takie tematy jak:

1. Możliwość finansowania JST z PROW.

2. Inne możliwości finansowania projektów:

- Kapitał Ludzki

- PNWM

- Fundacja Wspomagania Wsi

3. Omówienie konkursu „Talenciaki”.

4. Składki Gmin, poręczenia i gwarancje.

T A L E N C I A K I !!!

KONKURS ,,TALENCIAKI”

Jesteś w czymś dobry? Jesteś w czymś najlepszy?

Ten konkurs jest właśnie dla Ciebie !!!Pokaż nam co potrafisz ! Czekamy !

Przedmiotem konkursu jest krótka prezentacja sceniczna (śpiew, taniec, gimnastyka, gra na instrumencie, umiejętności manualne itp.). Konkurs otwarty jest dla wszystkich mieszkańców obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider Wałecki” czyli gmin: Wałcz, Człopa, Mirosławiec, Tuczno. Celem Konkursu „Talenciaki” jest wyłonienie najbardziej utalentowanej osoby lub grupy osób, która będzie mieć możliwość uczestniczenia w wydarzeniach promocyjnych Stowarzyszenia, ale oczywiście przewidziane są również nagrody finałowe !!!  Konkurs zostanie przeprowadzony w 3 etapach:

- eliminacje, które odbędą się w każdej gminie do dnia 25.02.2011,

- drugi etap półfinał, który odbędzie się 12.03.2011

- finał odbędzie się na terenie Gminy Wałcz podczas imprezy plenerowej,  „Festiwal Smaków” w maju.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie wypełnionej Karty Zgłoszenia  do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider Wałecki”: 78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 6  do dnia 31stycznia 2011  (decyduje data wpływu).  Kartę Zgłoszenia można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia lub na stronie internetowej: http://www.liderwalecki.vel.pl/

Informacje można uzyskać pod numerem telefonów: 67 258 02 41 wew.38 lub 41

Różnicowanie…

LGD Stowarzyszenie „Lider Wałecki” ogłasza nabór dla działania

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lider Wałecki” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Termin składania wniosków:

od 28 grudnia 2010 r. do 26 stycznia 2011 r.
Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Lider Wałecki”, ul. Dąbrowskiego 6
w Wałczu,  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00. Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Limit dostępnych środków : 141 449,60 zł

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji: Stowarzyszenia „Lider Wałecki”  www.liderwalecki.vel.pl , w dziale „Leader”, rozdział „Ogłoszenia o naborach” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: www.prow.wzp.pl

Informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia „Lider Wałecki”. Pytania należy kierować  na adres email: lider@poczta.vel.pl lub telefonicznie 067 258 02 41 wew. 41 lub 38.

Zalaczniki:

Pliki do pobrania w ramach ww. naboru

- Wzór ogłoszenia – Lokalne kryteria wyboru operacji – Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego PROW 2007-2013. – Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy rodzaj pliku : zip

Festyn Grudniowy – Spartakiada Sportowa

13 grudnia 2010r. w Centralnym Ośrodku Sportu na Bukowinie odbył się Festyn Grudniowy połączony ze Spartakiadą Sportową organizowany przez Fundację „Lider Wałecki”  w ramach programu „Wieś fajna jest – wykluczenia i patologie są nam obce” finansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W imprezie wzięło udział 7 szkół podstawowych i 2 gimnazja z  Gminy Wałcz .

Wśród gości zagrzewających uczniów do walki byli m.in. Wójt Gminy Wałcz pan Piotr Świderski, Prezes Fundacji „Lider Wałecki” pan Janusz Bartczak, członek zarządu Fundacji pan Edward Malicki oraz radny gminy Wałcz pan Adrian Szatkowski.

W kategorii „sprawnościowy tor przeszkód” wyniki przedstawiają się następująco:

Szkoły Podstawowe:

Dziewczęta:                                                               Chłopcy:

I miejsce – Strączno                                                  I miejsce – Strączno

II miejsce – Wiankowo                                             II miejsce – Wiankowo

III miejsce – Szwecja                                                III miejsce – Karsibór

Gimnazja:

Dziewczęta:                                                               Chłopcy:

I miejsce – ex aequo: Chwiram 1 i Lubno                I miejsce – Chwiram 1

II miejsce – Wiankowo                                          II miejsce – Chwiram 2

III miejsce – Lubno

W kategorii „pływanie indywidualne”:

Szkoły Podstawowe:

Dziewczęta:                                                               Chłopcy:

I miejsce – Barbara Cybulska                                   I miejsce – Jakub Kaczyński

II miejsce – Dorota Stoltman                                   II miejsce – Patryk Kowalski

III miejsce – Iza Ryś                                              III miejsce – Dawid Bulwan

Gimnazja:

Dziewczęta:                                                               Chłopcy:

I miejsce – Dorota Malicka                                     I miejsce – Krzysztof Mierzwa

II miejsce – Ewelina Cebula                                    II miejsce – Grzegorz Piasecki

III miejsce – Klaudia Solobewska                            III miejsce – Łukasz Pośnik

Gratulujemy!

Wygrani otrzymali puchary i dyplomy, a wszystkie dzieci w nagrodę za udział w spartakiadzie otrzymały kubki oraz paczki świąteczne. Dodatkowo Szkoły Podstawowe ze Szwecji i Różewa otrzymały nagrody za sporządzenie kroniki z półkolonii odbywających się w tych miejscowościach.

Serdecznie dziękujemy prowadzącym spartakiadę, animatorkom oraz wszystkim tym, którzy pomagali w zorganizowaniu imprezy.

„ŁĄCZĄ NAS KULINARIA REGIONU”

Fundacja „Lider Wałecki” od dnia 1.11.2010 realizuje projekt pod nazwą „Łączą nas kulinaria regionu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracjii społecznej, działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.Wartość projektu : 48 490 zł.

Celem projektu jest integracja mieszkańców gminy Wałcz poprzez rozwijanie lokalnego dziedzictwa kulturowego skupionego wokół tradycji kulinarnych regionu.

W ramach projektu odbyły się już spotkania inaguracyjne poświęcone produktom lokalnym i tradycyjnym, które były  pierwszym krokiem  w rozwoju dyskusji nad potrzebą promocji lokalnych wartości wytwórczych.

Nastepne działania to m.in.:

-  Warsztaty (styczeń 2011),

-  Dwa wyjazdy „po dobre praktyki” : jednodniowy wyjazd do Kołobrzegu (luty 2011) oraz dwudniowy wyjazd do Raciechowic (marzec 2011),

-  Festiwal Potraw – propozycje produktów lokalnych zaprezentowane przez Koła Gospodyń Wiejskich (maj 2011).

Projekt zakończy się 30 maja 2011r.

Festiwal Smaków w Kołatniku

Dnia 04.12.2010r. w Ośrodku Jeździeckim „Kołacz” w Kołatniku odbył się Festiwal Smaków pn. „Poznaj smak wigilijnych potraw”. W imprezie organizowanej przez Urząd Gminy Wałcz oraz Fundację „Lider Wałecki” wzięło udział 17 Kół Gospodyń Wiejskich.

W trakcie Festiwalu został rozstrzygnięty konkurs na najlepszą potrawę. Komisja sędziowska składająca się z ośmiu osób, po spróbowaniu wszystkich potraw zadecydowała, że I miejsce zdobyło KGW Witankowo za dewolaj z metra, II miejsce otrzymało KGW Golce za szczupaka faszerowanego, III miejsce natomiast należało do KGW Świętosław za golonkę w galarecie ze śliwkami. Wyróżnione zostały również Koła: Lubno, Gostomia, Górnica oraz Zdbice. Wszyscy goście mogli kosztować potraw, oraz obejrzeć występy artystów m.in. Zespół „Jarzębina” z Hanek, braci Pawlik z Chwiramu, Karola Prendeckiego z Kłębowca oraz dzieci z Górnicy.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie imprezy, szczególnie autorkom wyśmienitych potraw.

Spartakiada Sportowa 13 grudnia 2010 r.

W ramach realizowanego projektu przez Fundację „Lider Wałecki” ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, tytuł zadania ,,Wieś fajna”, 13 grudnia 2010 r. na obiektach COS Wałcz obędzie się jednodniowa spartakiada sportowa. Współzawodniczyć będzie 7 szkół podstawowych i 2 gimnazja. Wszystkich chętnych chcących wziąć udział w ekscytującym widowisku sportowym serdecznie zapraszamy, poniżej znajduje się harmonogram spartakiady:

900 Uroczyste rozpoczęcie przygotowujący SP Szwecja

930 Rozgrzewka losowanie i rozgrzewka drużyn (odpowiedzialni opiekunowie drużyn)

945-1300 gry i zabawy rekreacyjne ( w przypadku zakończenia rywalizacji przed godziną 13 rozpoczną  się konkurencje indywidualne : król żonglerki, król rzutów do kosza, mini tor przeszkód, ergometr wioślarski, itp.)

1200-1245 zawody pływackie na obiekcie Delfin

1300-1330 uroczyste zakończenie i wręczenie dyplomów i nagród

1330- 14 00 obiad

1430 wyjazd uczestników

Spotkanie Zarządu Stowarzyszenia

W dniu 24.11.2010 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia „Lider Wałecki”.Po zapoznaniu się z aktualnym wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach działania 4.32 oraz zestawienia tego dokumentu razem z umową ramową, podjęto uchwałę ustanawiającą budżet na funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizację na lata 2011- 2015.

« Starsze posty