ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ WARSZTATÓW I ZAJĘĆ Z ETNOGRAFEM W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU KSOW

ksow logo

 

Wałcz, dnia 20.05.2019 r.

Stowarzyszenie Lider Wałecki

Ul. Dąbrowskiego 6

78-600 Wałcz

NIP 765 166 90 21

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Stowarzyszenie Lider Wałecki będzie realizować projekt pn. „Lokalny Festiwal Potraw Tradycyjnych” na terenie gminy Tuczno w okresie od 01.06.2019 r. do 31.10.2019 r. w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2018 – 2019.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Stowarzyszenie Lider Wałecki zwraca się z uprzejmą prośbą o przeprowadzenie spotkań z etnografem dotyczące rejestracji produktów tradycyjnych 8 spotkań oraz przeprowadzanie 8 spotkań kulinarnych z etnografem wraz zakupem produktów.

 

Liczba wymaganych spotkań do zrealizowania – 8 spotkań po 2 h dotyczące rejestracji (Formularz 1)

Liczba wymaganych spotkań do zrealizowania – 8 spotkań  po 2 h warsztatowe kulinarne (Formularz 2)

 

 

KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

Jedynym kryterium oceny ofert jest: Cena – stawka zł/spotkanie (wartość brutto). W załączeniu do niniejszego pisma znajduje się projekt odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Formularz należy wypełnić oraz dostarczyć do Biura Stowarzyszenia Lider Wałecki, ul. Dąbrowskiego 6, 78-600 Wałcz, do dnia 31.05.2019 r. Do formularza ofertowego należy  dołączyć CV.

 

Poniżej wzór formularza ofertowego

formularz ofertowy etnograf warsztaty i spotkanie