Projekt „Radosne Przedszkolaki” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W ramach projektu działają 3 punkty przedszkolne w miejscowościach : Witankowo, Szwecja, Dębołęka. Projekt trwa od lutego 2014 roku do 31.12.2015 roku. Ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-4 lat z obszarów wiejskich, z miejscowości i terenu gminy Wałcz oraz wzrost umiejętności wychowawczych ich rodziców. Zapewniono higieniczne i bezpieczne warunki pobytu dzieci w punktach przedszkolnych poprzez adaptację pomieszczeń i zakup wyposażenia zgodnego z przepisami. Uczestniczące w projekcie dzieci mają również zapewnioną opiekę logopedyczną oraz biorą udział w wyjazdach edukacyjnych.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.