Zapraszamy KGW do udziału w Festiwalu Potraw Tradycyjnych

Stowarzyszenie „Lider Wałecki” zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Wałeckiego na kolejną już edycję Festiwalu Potraw Tradycyjnych, który odbędzie się 06 czerwca 2015 r w Ostrowcu w godz. od 15:00-19:00
Zgłoszenia udziału w Festiwalu należy dokonać poprzez dostarczenie formularza zgłoszeniowego do dnia 17.05.2015 r.
Festiwal jest organizowany w ramach umowy z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego PROW na lata 2007-2013.

Więcej informacji udziela Biuro LGD.
Beata Mędrek

formularz zgłoszeniowy