ZAPYTANIE OFERTOWE na wycenę wyżywienia

Wałcz, 20.04.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wycenę wyżywienia

Stowarzyszenie Lider Wałecki zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie wyceny wyżywienia na imprezę promującą projekt współpracy „Włóczykije Pojezierza” oraz powstałe szlaki nordic walking, która odbędzie się w miesiącu czerwcu 2015 r. na terenie powiatu wałeckiego.

Nadrzędnym celem planowanego wydarzenia będzie promocja szlaków nordic walking oraz powstałej w ramach projektu współpracy aplikacji mobilnej w formie przewodnika turystycznego. Podczas imprezy zostaną zaprezentowane dane dotyczące tras na platformach mobilnych w 2 popularnych systemach z uwzględnieniem nagrań oraz opisów miejsca i trasy. W ramach imprezy wszyscy uczestnicy wyruszą z kijkami Nordic Walking w ramach wyznaczonej trasy, co w rezultacie wpłynie na bezpośredni kontakt uczestnika z aplikacją mobilną w terenie.

Przedmiot zamówienia:

- obiad obejmujący 2 gorące dania (zupa, drugie danie + dodatki + surówka) z napojami (soki, woda, kawa, herbata) oraz deser przygotowany dla 100 osób,

- dowóz przygotowanego wyżywienia w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego,

- zapewnienie naczyń wykorzystywanych przez uczestników planowanego wydarzenia

- wszystkie posiłki muszą być posiłkami pełnowartościowymi, zgodnie z technologią żywienia człowieka. Godziny posiłku muszą być ustalone w uzgodnieniu z Zamawiającym i  dostosowane do godzin wskazanych przez Zamawiającego.

Termin oraz miejsce planowanej imprezy Zamawiający przekaże wykonawcy najpóźniej na 5 dni przed planowanym wydarzeniem.

Kryterium wyboru ceny:

Jedynym kryterium oceny ofert jest: Cena (wartość brutto). W załączeniu do niniejszego pisma znajduje się projekt odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Formularz należy wypełnić oraz dostarczyć do Biura Stowarzyszenia Lider Wałecki, ul. Dąbrowskiego 6, 78-600 Wałcz. Oferty należy składać do dnia 24.04.2015. do godziny 15:00

formularz ofertowy wyżywienie

pasek edu