ZAPYTANIE OFERTOWE na wycenę nagłośnienia

Wałcz, 20.04.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wycenę nagłośnienia

Stowarzyszenie Lider Wałecki zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie wyceny nagłośnienia na imprezę promującą projekt współpracy „Włóczykije Pojezierza” oraz powstałe szlaki nordic walking, która odbędzie się w miesiącu czerwcu 2015 r. na terenie powiatu wałeckiego.

Nadrzędnym celem planowanego wydarzenia będzie promocja szlaków nordic walking oraz powstałej w ramach projektu współpracy aplikacji mobilnej w formie przewodnika turystycznego. Podczas imprezy zostaną zaprezentowane dane dotyczące tras na platformach mobilnych w 2 popularnych systemach z uwzględnieniem nagrań oraz opisów miejsca i trasy. W ramach imprezy wszyscy uczestnicy wyruszą z kijkami Nordic Walking w ramach wyznaczonej trasy, co w rezultacie wpłynie na bezpośredni kontakt uczestnika z aplikacją mobilną w terenie.

Przedmiot zamówienia:

- nagłośnienie wraz z obsługą techniczną sprzętu w trakcie trwania imprezy promującej projekt współpracy „Włóczykije Pojezierza” oraz powstałe szlaki nordic walking. Nagłośnienie ma zapewnić odpowiednią jakość akustyczną dla terenu, ma służyć do prowadzenia imprezy przez konferansjera, a w przerwach do odtwarzania muzyki z przenośnego odtwarzacza CD lub laptopa. Do dyspozycji prowadzących imprezę mają być zapewnione 2 bezprzewodowe mikrofony.

Termin oraz miejsce planowanej imprezy Zamawiający przekaże wykonawcy najpóźniej na 5 dni przed planowanym wydarzeniem.

Kryterium wyboru ceny:

Jedynym kryterium oceny ofert jest: Cena (wartość brutto). W załączeniu do niniejszego pisma znajduje się projekt odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Formularz należy wypełnić oraz dostarczyć do Biura Stowarzyszenia Lider Wałecki, ul. Dąbrowskiego 6, 78-600 Wałcz.

formularz ofertowy nagłośnienie Włóczykije Pojezierza

pasek edu