ZAPYTANIE OFERTOWE na wycenę opracowania katalogu dobrych praktyk

Wałcz, dnia 20.04.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wycenę opracowania katalogu dobrych praktyk

Stowarzyszenie Lider Wałecki zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę opracowania katalogu dobrych praktyk LGD Lider Wałecki podsumowujących zrealizowane projekty w ramach PROW 2007-2013. Ponadto katalog w swojej treści powinien promować obszar LGD oraz zawierać informacje o działalności LGD.

Przedmiot zamówienia:

- opracowanie katalogu dobrych praktyk LGD Lider Wałecki w formacie A5, 52 strony

- wycena powinna obejmować koszty związane z szatą i projektem graficznym.

Kryterium wyboru ceny:

Jedynym kryterium oceny ofert jest: Cena (wartość brutto). W załączeniu do niniejszego pisma znajduje się projekt odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Formularz należy wypełnić oraz dostarczyć do Biura Stowarzyszenia Lider Wałecki, ul. Dąbrowskiego 6, 78-600 Wałcz. Oferty należy składać do 24.04.2015 r. do godziny 15:00

formularz ofertowy – katalog opracowanie

pasek edu