Zebranie Rady Fundacji

Zarząd Fundacji Lider Wałecki serdecznie zaprasza na Zebranie Rady, które odbędzie się w dniu 25 lutego 2015 r. godz. 16:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Wałcz.

Zgłoszenia udziału w Zebraniu Rady Fundacji Lider Wałecki przyjmowane będą w biurze Fundacji do dnia 20 lutego br., telefonicznie pod numerem 67 258 02 41 wew. 38 lub 41 lub e-mailowo pod adresem fundacjalw@poczta.onet.pl

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania Rady Fundacji „Lider Wałecki”
2. Wybór Przewodniczącego zebrania.
3. Wybór protokolanta zebrania.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
6.Omówienie spraw bieżących i funkcjonowania fundacji.
7.Zmiany w statucie fundacji.
8.Przedstawienie i głosowanie nad uchwałą wprowadzającą zmiany w statucie.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie Zebrania.