Spotkanie dotyczące możliwości pozyskania środków UE

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu wraz ze wszystkimi samorządami powiatu wałeckiego przygotowuje dokument strategiczny związany z nową perspektywą finansową UE i możliwością finansowania przedsięwzięć w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Zachodniopomorskiego na lata 2014-20 pn. „Kontrakt Samorządowy”.

Kontrakt Samorządowy ma być negocjacyjnym narzędziem dla planowania
i realizacji zintegrowanych przedsięwzięć istotnych dla rozwoju danego obszaru (awkonsekwencjicałego regionu), tworzonym w oparciu o współpracę wszystkich partnerów procesów rozwojowych (samorząd, przedsiębiorcy, sektor edukacji i nauki, organizacje pozarządowe, w tym Lokalne Grupy Działania itp.) obecnych na danym obszarze.

Zapraszamy przedstawicieli firm, przedsiębiorstw do udziału w spotkaniu skierowanym do podmiotów gospodarczych z terenu powiatu wałeckiego na spotkanie branżowe, które odbędzie się w dniu 20 lutego 2014 r. (czwartek)
o godz.12.00
w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu bud. nr 7 (aula).

Podczas spotkania omówimy możliwości finansowania Państwa przedsięwzięć ze środków Unii Europejskiej w latach 2014-2020 oraz uwzględnimy je w Kontrakcie Samorządowym