Fundacja „LIDER WAŁECKI”

reprezentowane przez p. Janusza Bartczak oraz p. Joannę Rychlik – Łukasiewicz

z. s. przy ul. Dąbrowskiego 6

78-600 Wałcz

Tel./fax ( 67 ) 258 02 41 w. 38

Ogłasza nabór wykonawców

do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Więcej informacji w linkach poniżej

 

wyżywienie dzieci w ramach projektu Radosne przedszkolaki

zapytanie – prowadzenie zajęć w ramach projektu Radosne przedszkolaki