Jak uczniowie z Gostomi i Szwecji czerpią korzyści ze środków Unii Europejskiej.

Dla szkół podstawowych w Gostomi i w Szwecji to półmetek projektu Nasza szansa na sukces”. Przedsięwzięcie realizowane przez Stowarzyszenie Lider Wałecki w partnerstwie Gminy Wałcz w ramach POKL Priorytet IX : Rozwój wykształcenia i kompetencji regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych , Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Zdaniem kierownika projektu , p. Haliny Stachowiak: „ środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego dały dzieciakom szanse na lepszą edukację, pozwoliły na rozwój zainteresowań i pasji ,a dodatkowe zajęcia przedmiotowe takie jak matematyka ,j.polski czy j. angielski na uzupełnianie zaległości i braków edukacyjnych”.

Uczniowie mogli także doskonalić swoje umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej korzystając z platformy edukacyjnej przygotowanej na potrzeby projektu. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się zajęcia sportowe ”Szybciej ,wyżej ,dalej” podczas których dzieciaki miały możliwość ukierunkować swoją aktywność fizyczną i uczestniczyć w nauce pływania. Szereg korzyści wieńczy wsparcie psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne oraz udział w zajęciach z doradcą zawodowym, których celem jest zwiększenie świadomości związanej z wyborem dalszej drogi edukacyjnej.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się wyjazdy edukacyjne, podczas których beneficjenci mieli kontakt z kulturą oraz poznawali ciekawe miejsca w Polsce .Byli już w Gdańsku, Szczecinie, Łebie i Poznaniu. Przed nimi wakacyjny obóz językowo- rekreacyjny w Karpaczu.

Patrząc na zasięg i charakter wszystkich przedsięwzięć projektu „Nasza szansa na sukces” śmiało można stwierdzić, że uczniowie tych szkół w pełni wykorzystują szansę jaką dostali od Uni Europejskiej.