KURS RATOWNIKA WODNEGO „Najtrudniejszy pierwszy skok – młodszy ratownik wodny”

 

Stowarzyszenie „Lider Wałecki” ogłasza nabór uczestników do projektu „Najtrudniejszy pierwszy skok – młodszy ratownik wodny”, który realizowany będzie od lipca do grudnia 2013 r.
Uczestnikami projektu mogą zostać uczniowie w wieku od 18 do 25 lat zamieszkujący teren Gminy Wiejskiej Wałcz posiadający dobrą umiejętność pływania. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i ma na celu poprawę bezpieczeństwa nad wodą.

Chętnych do udziału w projekcie prosimy o składanie w biurze Stowarzyszenia Lider Wałecki wypełnionych i podpisanych formularzy rekrutacyjnych, które można pobrać ze strony www.liderwalecki.vel.pl zakładka Kurs Ratownika Wodnego . Liczba miejsc ograniczona.

Ostateczny termin naborów mija z dniem 8 lipca 2013 r. Informacje dotyczące naborów udzielane są w Biurze Stowarzyszenia „Lider Wałecki”. Pytania można kierować na adres email: lider@poczta.vel.pl lub telefonicznie:(067) 258 02 41 wew. 41.

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY