Przedmiot zamówienia dostawa TONERÓW DO DRUKAREK I KSEROKOPIAREK

Wałcz, dnia 20.02.2013r.

Dotyczy zapytania cenowego z dnia 13.02.2013r.

Przedmiot zamówienia dostawa TONERÓW DO DRUKAREK I KSEROKOPIAREK

Stowarzyszenie Lider Wałecki uprzejmie informuje, że przedłużono termin składnia ofert do dnia 22.02.2013r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.02.2013r. o godzinie 11:10 w siedzibie Stowarzyszenia Lider Wałecki, Wałcz, ul Dąbrowskiego 6 78-600 Wałcz.