Do wszystkich wykonawców

Wałcz, dnia 19.02.2013r.

 

Do wszystkich wykonawców

 

Odpowiedź na zapytanie cenowe z dnia 13.02.2013r.

Przedmiot zamówienia dostawa pomocy dydaktycznych

 

 

Pytanie nr 1

W związku z niedostępnością na dzień dzisiejszy na rynku wydawniczym  poniżej wyszczególnionych tytułów z listy przetargowej, prosimy o informacje czy Zamawiający dopuści realizację tytułów alternatywnych  uzgodnionych z Zamawiającym .

25

„Matematyczne gwiazdki” – Zbiór zadań dla uczniów zainteresowanych matematyką klas 4-6 szkoły podstawowej aut. Joanna Bednarczuk, Jerzy Bednarczuk

Szt.

2

31

Paszport szóstoklasisty matematyka aut. Skoracki Klaudiusz

Szt.

2

38

Warsztaty dziennikarskie aut. Stanisław Bortnowski

Szt.

12

41

Synonimy, antonimy i kolokacje w języku angielskim Aut. MACIEJ MATASEK

Szt.

1

55

Eremis Język polski. Paszport szóstoklasisty – klasa 6 aut. Magdalena Giedrojć

Szt.

1

56

Już lubię czytać. Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem. Aut. G. Giełdon, B. Romeyko – Hurko

Szt.

1

57

Interpunkcja na co dzień. Aut. Elżbieta Wierzbicka – Piotrowska

Szt.

1

58

Sposób na dobre wypracowanie. Ćwiczenia w doskonaleniu podstawowych form wypowiedzi pisemnej. Aut.  Marek Domagalski

Szt.

1

66

Paszport szóstoklasisty – J. polski aut. Magdalena Giedrojć

Szt.

6

78

Komputerowe opowieści – poradnik metodyczny

Szt.

2

80

Tablice edukacyjne dla szkół wyd. Videograf SA

Szt.

2

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści realizację tytułów alternatywnych  w przypadku braku na rynku ww. tytułów.

 

Pytanie nr 2

Firma prosi o podanie pełniejszego opisu do zapytania ofertowego na dostawę pomocy dydaktycznych do pozycji:

52. Plansze interaktywne. Program komputerowy. Szkoła Podstawowa Z opisu nie wynika o jakie plansze chodzi.

80. Tablice edukacyjne dla szkół wyd. Videograf SA

Z opisu nie wynika o jakie tablice dokładnie chodzi.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z pozycji 52.

Natomiast pozycja nr 80 dotyczy zestawu plansz edukacyjnych ułatwiających poglądowe nauczanie elementów informatyki w edukacji wczesnoszkolnej.

 

Ponadto Zamawiający informuje o zmianie terminu złożenia ofert. Oferty można złożyć do dnia 22.02.2013r. do godziny 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w biurze Stowarzyszenia Lider Wałecki ul. Dąbrowskiego 6 78-600 Wałcz w dniu 22.02.2013r. o godzinie 10:30