ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Wałcz, dnia 13.12.2012r.

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Stowarzyszenie Lider Wałecki ul. Dąbrowskiego 6 78-600 Wałcz zawiadamia, że w postępowaniu dot. wykonywania usługi przewozów autobusowych w ramach projektu „Nasza szansa na sukces” zgodnie z zasadą konkurencyjności dokonało wyboru oferty najkorzystniejszej:

 

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Wałeckie Towarzystwo Przewozowe

„L&S” Grzegorz Lasocki Spółka Jawna

ul. Wojska Polskiego 105 78-600 Wałcz

Uzasadnienie – oferta uzyskała największą ilość punktów na podstawie kryterium punktowego  wskazanego w zapytaniu ofertowym w pkt. 12

 

Zestawienie ofert:

Lp.

Nazwa

Ilość punktów

1

Wałeckie Towarzystwo Przewozowe

„L&S” Grzegorz Lasocki Spółka Jawna

ul. Wojska Polskiego 105 78-600 Wałcz

100

2

Usługi Transportowe Kazimierz Augustyński

78-642 Strączno 50

91,11