Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Szkoły Animatorów Wiejskich.

 

Zapraszamy  do udziału w kolejnej edycji Szkoły Animatorów Wiejskich.

Szkoła Animatorów Wiejskich jest adresowana do osób pracujących na co dzień w środowisku wiejskim: sołtysów, członków/iń Rad Sołeckich, pracowników świetlic lub zwyczajnie osób aktywnych społecznie – czyli osób chcących podnieść swoje kompetencje. Szkołę będziemy realizować metodami aktywnymi, wykorzystując autorski program Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Szkolenia będą finansowane przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich.

Poniżej program i opis modułów

Moduły:

I. Ja jako organizator środowiska lokalnego we współpracy z innymi. Komunikacja interpersonalna, współpraca w grupie

5-7 październik 2012r.; miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Goleniowie,
ul. Niepodległości 1, 72-100 Goleniów

Prześledzenie predyspozycji do bycia liderem-organizatorem, wiedza, umiejętności, postawy, mocne i słabe strony do pełnienia roli organizatora, indywidualny plan rozwoju osobistego.

Komunikacja jako podstawowa kompetencja lidera-organizatora – elementy komunikacji interpersonalnej w praktyce. Jak budować współpracę w grupie.

II. Rozpoznanie środowiska lokalnego. Od aktywności do rozwoju – rozwój społeczności lokalnej

26-28 październik 2012 r. miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Goleniowie,
ul. Niepodległości 1, 72-100 Goleniów

Poznanie czym jest społeczność lokalna, modele, czynniki wspierające
i hamujące rozwój. Diagnoza potencjału środowiska, poznawanie jego mocnych i słabych stron, tworzenie mapy zasobów i potrzeb.

III. Mobilizowanie ludzi do działania. Budowanie lokalnego partnerstwa

16-18 listopad  2012r; miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Goleniowie,
ul. Niepodległości 1, 72-100 Goleniów

Poznanie, dlaczego ludzie chcą działać na rzecz swojej społeczności, motywacje i bariery dla partycypacji obywatelskiej. Praca z i poprzez grupy, tworzenie  i rozwój wolontariatu. Rozwijanie komunikacji w środowisku.  Organizacja imprez i wydarzeń integracyjnych. Inicjowanie i rozwój organizacji pozarządowych (w tym  w szczególności organizacji społecznościowych).

Dlaczego budujemy partnerstwa, cele partnerstwa, proces budowania partnerstwa. Identyfikacja partnerów, umiejętności prowadzącego partnerstwa. Zarządzanie partnerstwem (formalne
i nieformalne).

 

IV. Moduł wyjazdowy – przedstawienie działań animacyjnych (wizyta studyjna po woj. Zachodniopomorskim: Korytowo, Borne Sulinowo, Szczecinek, Juchowo, Sławoborze, Tarnowo, Radowo Małe.

23-25 listopad 2012 r.

Moduł wyjazdowy ma na celu pokazanie dobrych praktyk i działań animacyjnych, które są realizowane na terenie naszego województwa.

Wyjazd i spotkania maja na celu przedstawić zrealizowane projekty animacyjne, pokazanie umiejętności pozyskiwania zasobów w swoim środowisku. Pozwolą na porównanie zdolności oceny skuteczności swoich działań w porównaniu z działaniami innych. Dobre praktyki – wizyty w środowiskach o podobnej wielkości, w których liderzy, animatorzy, instytucje pracują na rzecz rozwoju.

Program Szkoły Animatorów Wiejskich

Osoby zainteresowane proszone są o emaliowe zgłaszanie do biura LGD Lider Wałecki. Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszelkich informacji udziela biuro LGD 67 258 02 41 wew 38 lub 41.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *