Nabór na opiekunów dla dzieci w wiejskich świetlicach na terenie Gminy Wałcz

LGD Lider Wałecki ogłasza nabór na opiekunów dla dzieci w wiejskich świetlicach na terenie Gminy Wałcz w okresie od września do grudnia 2012 r. W ramach zadania utworzone zostaną grupy zajęciowe dzieci, które będą spędzać około 4 godziny w tygodniu na świetlicach (popołudniami bądź w weekendy )

1. Wymagania :

–  Ukończony kurs animatorów świetlic wiejskich potwierdzony certyfikatem,

–  Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą,

2. Zakres wykonywanych zadań:

Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych, zawierających treści profilaktyczne dla dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej (gry i zabawy sportowe, gry planszowe, słuchanie muzyki, czytanie bajek, prace ręczne, wycieczki piesze, wycieczki rowerowe, pomoc w nauce.)

3. Wymagane dokumenty:

- Certyfikat ukończenia kursu animatora świetlicy wiejskiej,

- Kopię dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje,

- Przedłożenie własnej koncepcji zajęć świetlicowych, z uwzględnieniem nowatorskich pomysłów,

 

Zgłoszenia wraz z niezbędnymi dokumentami należy składać w biurze LGD Lider Wałeck do 31 sierpnia 2012.


Osoby do kontaktu:

- Tomasz Albrecht (067) 258 02 41 wew. 41

- Renata Skorupa (067) 258 02 41 wew. 41

 

T.A

 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *