JEREMIE – Pożyczki dla przedsiębiorców z powiatu wałeckiego

JEREMIE – Pożyczki dla przedsiębiorców z powiatu wałeckiego

Myślisz o rozwoju własnego biznesu ?

Skorzystaj z POŻYCZKI w ramach Inicjatywy Jeremie:

– korzystne oprocentowanie pożyczek już od 6,41%,

– minimalny wkład własny,

– elastyczne formy zabezpieczenia i spłaty pożyczki,

– uproszczona procedura,

– wsparcie przedsiębiorstw znajdujących się we wczesnej fazie działalności.

Inicjatywa Jeremie ma na celu wsparcie sektora MŚP ze środków publicznych udostępnionych przez Komisję Europejską, pomagając tym samym w przełamywaniu jednej z największych barier utrudniających dynamiczny rozwój tego sektora gospodarki. Celem Jeremie jest wspieranie lokalnej aktywności gospodarczej poprzez ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania i dostarczanie kapitału na inwestycje tym podmiotom, które z wielu przyczyn mają ograniczony dostęp do bankowych linii kredytowych.

Kto może otrzymać pożyczkę:

  • Firmy będące mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem posiadającym siedzibę lub prowadzącym działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego,

  • Firmy posiadające określony cel inwestycyjny, na który zostanie wykorzystana pożyczka,

  • Firmy mające dobrą strategie działania, lecz niewystarczające środki finansowe na sfinansowanie swojego pomysłu.

Warunki otrzymania pożyczki:

– pożyczka może być udzielona na cele inwestycyjne lub inwestycyjno-obrotowe,

– maksymalna kwota pożyczki wynosi 300 tys. zł.,

– okres spłaty pożyczki wynosi maksymalnie 60 miesięcy, dopuszczalny jest 6-miesięczny okres karencji w spłacie kapitału,

– minimalny wkład własny przedsiębiorcy wynosi 10% wartości finansowanego przedsięwzięcia,

– oprocentowanie pożyczek już od 6,41 % w stosunku rocznym,

– zabezpieczeniem pożyczki może być m.in.: weksel in blanco, poręczenie funduszu poręczeń kredytowych, poręczenie przez osoby trzecie, hipoteka.

 

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Wałczu

ul. Południowa 10 B, ZS nr 4 RCKU, pokój 205, tel. 67 258 30 86

 

www.pfp.com.pl www.jeremie.com.pl

 

Pożyczki dla przedsiębiorców udzielane są w projekcie. „Fundusz Pożyczkowy POMERANUS-JEREMIE” prowadzony w ramach Regionalnego Funduszu Pożyczkowego „POMERANUS”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *