Eliminacje do II edycji konkursu „Talenciaki” w Gminie Wałcz 21.04.2012 w Szkole Podstawowej w Strącznie o godz. 13:00

KONKURS ,,TALENCIAKI”

Jesteś w czymś dobry? Jesteś w czymś najlepszy?

Ten konkurs jest właśnie dla Ciebie !!!

Pokaż nam co potrafisz! Czekamy !

Przedmiotem konkursu jest krótka prezentacja sceniczna (śpiew, taniec, gimnastyka, gra na instrumencie, umiejętności manualne itp.). Konkurs otwarty jest dla wszystkich mieszkańców obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider Wałecki” czyli gmin: Wałcz, Człopa, Mirosławiec, Tuczno. Celem Konkursu „Talenciaki” jest wyłonienie najbardziej utalentowanej osoby lub grupy osób, która będzie mieć możliwość uczestniczenia w wydarzeniach promocyjnych Stowarzyszenia, ale oczywiście przewidziane są również nagrody finałowe !!!

Eliminacje do II edycji konkursu „Talenciaki” w Gminie Wałcz odbędą się 21.04.2012r. w Szkole Podstawowej w Strącznie o godz. 13.00.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie wypełnionej Karty Zgłoszenia do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider Wałecki”: 78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 6 do 10 kwietnia 2012 (decyduje data wpływu). Kartę Zgłoszenia można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia lub na stronie internetowej: http://www.liderwalecki.vel.pl dodatkowe Informacje można uzyskać pod numerem telefonów: 67 258 02 41 wew.38 lub 41