Lekcja muzealna – projekt Ocalić od zpomnienia”

20 marca w ramach projektu „Ocalić od zapomnienia” współfinansowanego  Unii Europejskiej dzieci z przedszkola
i oddziału zerowego Sp. w Różewie uczestniczyły w lekcji muzealnej w Muzeum Ziemi Wałeckiej. Była ona poświęcona tradycjom i obrzędom wielkanocnym. Dzieci z wielkim zainteresowaniem oglądały ekspozycję muzealną, oraz słuchały przewodników.