Polsko – Fińska Konferencja 18 Stycznia 2012 r.

Lokalna Grupa Działania „Lider Wałecki” w imieniu Zachodniopomorskiej Sieci Leadera pragnie serdecznie zaprosić Państwa na konferencję pt. „Polsko – Fińska Konferencja Współpracy”, która odbędzie się w dniu 18 stycznia 2012 r. na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (sala Anny Jagiellonki), w ramach wizyty studyjnej przedstawicieli Sieci Obszarów Wiejskich Finlandii, którzy odwiedzą Województwo Zachodniopomorskie w dniach 16-19 stycznia 2012 r. Celem wizyty jest nawiązanie współpracy między lokalnymi grupami działania z Polski i Finlandii, wymiana doświadczeń oraz informacji na temat dobrych praktyk.

Tematem wiodącym konferencji będą zagadnienia związane z projektami współpracy z zakresu: turystyki, kuchni regionalnej, wymiany dzieci i młodzieży, rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa, wędkarstwa oraz energii odnawialnej. W czasie trwania konferencji zostaną również poruszone kluczowe sprawy związane z realizacją międzynarodowych projektów współpracy realizowanych w naszych krajach oraz współpracy pomiędzy sieciami organizacji działających w zbliżonych obszarach.

W czasie konferencji przewidziano udział uczestników w targach kontaktów, podczas których będzie można wymienić się danymi teleadresowymi i wypracować zarys projektów w ramach działania projektów współpracy. Bardzo prosimy o wzięcie z sobą materiałów promocyjnych dotyczących turystyki w języku polskim lub angielskim.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 67 258 02 41 wew. 41

Tomasz Albrecht
L G D Lider Wałecki
www.liderwalecki.vel.pl
tel. 67 258 02 41 wew. 41

Program konferencji Polsko – Fińskiej