Szkolenia Lokalnych Liderów

Stowarzyszenie „Lider Wałecki” zaprasza na szkolenia lokalnych liderów z zakresu działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w zakresie „małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyna ja się do osiągnięcia celów tej osi.

Spotkania kierowane są do osób fizycznych, instytucji, organizacji pozarządowych, związków wyznaniowych i kościołów z obszaru LGD gmin: Wałcz, Człopa, Tuczno i Mirosławiec.

Wiedza teoretyczna oraz warsztaty mają na celu przygotowanie beneficjentów do poprawnego zaplanowania celów operacji, prawidłowej realizacji i rozliczenia projektów składanych w ramach w/w działania osi 4 Leader PROW 2007-2013.

Szkolenie poprowadzi pracownik Urzędu Marszałkowskiego.

Termin szkolenia: 17 czerwca 2011 roku, godz. 10.00 – 16.00.

Miejsce szkolenia: „7 Ogrodów” Łowicz Wałecki

 

Zakres tematyczny szkolenia:

- zakres projektów (rodzaje kwalifikujących się działań),

- kwalifikowalności beneficjentów,

- kwalifikowalności wydatków,

- wypełnianie wniosków:  o dofinansowanie, wyprzedzające finansowanie oraz o płatność,

- spójności projektów z Lokalną Strategią Rozwoju.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *