PROJEKTY EKOLOGICZNE

Lider Wałecki rozpoczął projekty ekologiczne „ Lepiej zapobiegać” oraz „ Warsztaty ekologiczne na świetlicach wiejskich ” w ramach Priorytetu IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Głównym celem projektów jest: podniesienie poziomu wiedzy ekologicznej 96 dzieci w wieku szkolnym z terenu Gminy Wałcz, poprzez objęcie ich edukacją ekologiczną w ramach zajęć prowadzonych w świetlicach wiejskich.  Projekty realizowane są w okresie luty- lipiec 2011 rok.

Cele szczegółowe:

- wyposażenie uczestników projektów w wiedzę i umiejętności dotyczące segregowania śmieci,

- zapoznanie z korzyściami płynącymi z segregacji odpadów,

- wypracowanie i propagowanie kodeksu mieszkańca eko-wsi,

- aktywizacja społeczności lokalnej na rzecz edukacji ekologicznej.

Cele projektów są zgodne z zagadnieniem horyzontalnym programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a w szczególności z zagadnieniem równoważonego rozwoju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *