Program wyjazdu „Po dobre praktyki”

PROGRAM WYJAZDU

,,PO DOBRE PRAKTYKI”

Kołobrzeg 12.02.2011 rok

Wyjazdy ,, Po dobre praktyki „ to działanie w ramach projektu ,, Łączą nas kulinaria regionu” realizowane w ramach priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem wyjazdu jest spotkanie z lokalnymi podmiotami, które działają w zakresie produktów regionalnych i podzielą się doświadczeniami w zakresie rejestracji i korzyści płynących z zarejestrowanego produktu lokalnego.

9.00- zbiórka i wyjazd spod Urzędu Gminy w Wałczu

9.00- 11.00- przejazd do Gościna k/Kołobrzegu

11.00-13.00- spotkanie z p. Elżbietą Kuczma – producentką  ,,Ogórka kołobrzeskiego”

13-00-13-30 – przejazd do Kołobrzegu

13.30- 14.30 – obiad

14.30- 16.00 – czas wolny

16.00-18.00 – powrót do Wałcza

Zgłoszenia na wyjazd osób (tylko beneficjentów projektu) należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 07.02.2011 u p. Beaty Mędrek w biurze Fundacji Lider Wałecki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *