Gotówką do tysiąca

Za ministerstwem rolnictwa publikujemy wyjaśnienia dotyczące rozliczenia transakcji gotówkowych dokonanych we wniosku o płatność beneficjentów niektórych zadań realizowanych w ramach PROW 2007-2013.

W świetle opinii MRIRW każda transakcja gotówkowa, której wartość przekroczy 1 tys. zł jest przesłanką niespełnienia warunków przyznania i wypłaty pomocy dla działań: „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” oraz „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów.

Oznacza to, że koszty kwalifikowalne poniesione w ramach operacji poprzez płatność gotówkową w wysokości przekraczającej wartość 1 tys. zł nie będą w całości podlegały refundacji z uwagi na fakt, że zostały poniesione niezgodnie z rozporządzeniem. Cała kwota zapłacona gotówką będzie zaliczona do kosztów niekwalifikowalnych.

Artykuł pochodzi z portalu internetowego: Serwis Samorządowy PAP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *